Ponad 30 nowoczesnych kierunków studiów czeka na Ciebie

Mar 25, 2020

Zastanawiasz się jakie studia zapewnią Ci pracę? Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Politechniki Krakowskiej na rok akademicki 2020/21. Uczelnia przygotowała nowoczesne, dostosowane do potrzeb gospodarki kierunki studiów, m.in. geoinformatykę, elektrotechnikę i automatykę, inżynierię czystego powietrza, inżynierię materiałową, inżynierię i gospodarkę wodną, pojazdy samochodowe.

Wielu maturzystów zastanawia się, jaki kierunek studiów wybrać, by w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę w zawodzie? Zadanie nie jest łatwe i dlatego już dziś warto sprawdzić, co czeka na Was na Politechnice Krakowskiej. Uczelnia pilnie śledzi zapotrzebowanie rynku i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się trendów. W nowym roku akademickim wśród nowości pojawi się geoinformatyka, a więc propozycja dla osób, które – dzięki zdobytej wiedzy – w przyszłości będą tworzyć systemy informatyczne z wykorzystaniem danych przestrzennych. Studenci tego kierunku studiów nauczą się stosowania zaawansowanych technik analizy i kompleksowej interpretacji geodanych i hydrodanych, gromadzonych w obszarach należących do nauk o Ziemi i środowisku. System nauczania oparty na wybieralnych modułach specjalizujących pozwoli poszerzyć kompetencje informatyczne absolwentów o uniwersalne zagadnienia z najważniejszych obszarów informatyki, m.in.: programowania, baz danych, grafiki komputerowej i technik wizualizacji danych, technologii internetowych, komputerowych technik analizy danych. Ponieważ żadna z gałęzi nowoczesnej gospodarki nie może się rozwijać bez dobrze wykształconych inżynierów elektryków i automatyków, Politechnika Krakowska oferuje elektrotechnikę i automatykę – nowy kierunek studiów pozwalający zdobyć wiedzę z zakresu klasycznej automatyki przemysłowej i automatyki w obszarze inteligentnych pojazdów przyszłości.

W ubiegłym roku na Politechnice pojawiły się nowości edukacyjne, które wzbudziły duże zainteresowanie kandydatów na studia. Była to m.in. inżynieria i gospodarka wodna – kierunek kształcący ekspertów przygotowanych do rozwiązywania problemów współczesnych miast, związanych np. ze zmianami klimatu. Rynek pracy czeka również na specjalistów, którzy w kompleksowy sposób będą podejmować działania na rzecz monitorowania i ochrony powietrza oraz poprawy jego jakości. Takie umiejętności i wiedzę zdobędą studenci inżynierii czystego powietrza. W kształceniu specjalistów gotowych do stawiania czoła smogowi pomoże powstające właśnie na PK Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. W tej unikatowej placówce prowadzone będą badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a ponadto eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na elementy rozwiązań inżynierskich.

Osoby zainteresowane nowoczesnymi materiałami geopolimerowymi, tworzywami i kompozytami polimerowymi, a także zastosowaniem związków organicznych w optoelektronice mogą wybrać z oferty PK inżynierię materiałową, nanotechnologie i nanomateriały lub fizykę techniczną. Z kolei dynamicznie rozwijająca się branża samochodowa czeka na profesjonalistów w zakresie konstruowania, badania i eksploatacji pojazdów samochodowych i źródeł ich napędu, a więc absolwentów kierunku pojazdy samochodowe (jednej z nowości dydaktycznych w 2019 r.). Szczególna uwaga w kształceniu studentów została tutaj zwrócona na zagadnienia związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi układów napędowych pojazdów, z bezpieczeństwem transportu oraz oddziaływaniem na środowisko naturalne i aspektami emisji ciepła, hałasu, drgań i toksycznych składników spalin.

Od wielu lat wśród kandydatów na studia na Politechnice Krakowskiej, ogromną popularnością cieszą się takie kierunki, jak: informatyka (w ofercie również informatyka stosowana i informatyka w inżynierii komputerowej), transport, budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna.

W nowym roku akademickim 2020/21 kształcenie prowadzone będzie na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym. Uczelnia zaoferuje ponad 30 kierunków studiów I stopnia, w tym kierunki w języku angielskim. Kandydaci będą mogli wybrać:

Wydział Architektury

architektura

architektura w języku angielskim                                                        

architektura krajobrazu      

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

informatyka

matematyka

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

elektrotechnika i automatyka

informatyka w inżynierii komputerowej

Wydział Inżynierii Lądowej

budownictwo

budownictwo w języku angielskim

transport

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

fizyka techniczna

inżynieria materiałowa

nanotechnologie i nanomateriały

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

energetyka

geoinformatyka

inżynieria i gospodarka wodna

inżynieria środowiska

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

biotechnologia

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia chemiczna

Wydział Mechaniczny

automatyka i robotyka

informatyka stosowana

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria medyczna

inżynieria produkcji

inżynieria środków transportu

inżynieria wzornictwa przemysłowego

mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

pojazdy samochodowe

systemy i urządzenia przemysłowe

Studia międzywydziałowe

gospodarka przestrzenna

inżynieria czystego powietrza

Szczegółowy opis wszystkich kierunków studiów i zasad rekrutacji tutaj.

Zapoznaj się z treścią Informatora dla kandydatów na studia.

(autor: BK)