Potwierdzenie znajomości języka angielskiego dla kandydatów na architekturę w języku angielskim

Lip 2, 2019

Kandydaci, którzy rekrutują się na kierunek studiów architektura w języku angielskim są proszeni o przesłanie pocztą elektroniczną bądź dostarczenie do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dokumentacji potwierdzającej znajomość języka angielskiego (certyfikat CPE, CAE, FCE, TOEFL, matura międzynarodowa, świadectwo ukończenia liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim, rozszerzona matura z języka angielskie na poziomie co najmniej 60%, świadectwo dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym) w terminie do 05.07.2019 r. (piątek), godz. 10:00.
W przypadku nieposiadania powyższej dokumentacji, znajomość języka angielskiego można potwierdzić zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK.