W zakładce „progi punktowe z poprzednich lat” dostępne są progi punktowe z poszczególnych tur rekrutacyjnych, obowiązujące w rekrutacji na studia I stopnia, rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi statystykami.