Architektura krajobrazu (j. angielski)

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2023 r.

Specjalności:

brak specjalności

 

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu prowadzone w języku angielskim są studiami płatnymi.

Wymagania językowe

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura krajobrazu prowadzony w języku angielskim jest znajomość języka angielskiego na poziomie nie niższym niż B2, udokumentowana certyfikatem CPE, CAE, FCE, TOEFL, IELTS albo równoważnym, świadectwem matury międzynarodowej, świadectwem potwierdzającym ukończenie liceum lub technikum z wykładowym językiem angielskim albo świadectwem dojrzałości potwierdzającym uzyskanie co najmniej 60% z matury z języka angielskiego zdawanej na poziomie rozszerzonym albo świadectwem dojrzałości z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym.
Znajomość języka angielskiego można również udokumentować zaliczeniem testu kompetencyjnego przeprowadzonego na PK w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

Studia techniczne – zostań architektem krajobrazu

Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej to jedyny w Polsce kierunek prowadzony na Wydziale Architektury, stąd jego unikatowy techniczno-artystyczno-przyrodniczy charakter. Te nowoczesne interdyscyplinarne studia, pozwalają zdobyć umiejętności projektowe pozwalające reagować i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. To wyzwania związane z rozwojem urbanizacji, koniecznością poprawy stanu środowiska i jakości życia. Połączenie wiedzy o naturze, umiejętności technicznych i artystycznych pozwala naszym absolwentom projektować pięknie i mądrze, ze świadomością uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Dzięki temu, że kierunek realizowany jest na politechnice nasi absolwenci dobrze odnajdują się w inżynierskich zespołach projektowych.
Uczymy całościowego projektowania krajobrazu w różnych skalach, od ogrodu po park. Pracujemy w małych grupach łączących atuty pracowni artystycznych i zespołów inżynieryjnych. Nasza kadra, to wysokiej klasy specjaliści, naukowcy i praktycy.
Jako jedyni w Polsce kształcimy w oparciu o standardy europejskie. Świadczy o tym akredytacja International Federation of Landscape Architects IFLA Europe. Nieprzerwanie od 2010 cieszymy się uznaniem tej międzynarodowej organizacji wyrażanym akredytacją programu studiów, co otwiera drzwi do kontynuowania edukacji i pracy na całym świecie.

Dlaczego Architektura krajobrazu (j. angielski)

To interdyscyplinarne studia pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności techniczne, artystyczne i przyrodnicze. Współczesne projektowanie przestrzeni wymaga bowiem nowego podejścia. Zmiany klimatyczne, konieczność redukcji CO2, wzmacnianie odporności krajobrazów powodują, że względy środowiskowe odgrywają w projektowaniu równie ważną rolę, jak estetyka i zagadnienia społeczne. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów tworzących przestrzenie piękne i jednocześnie opracowane ze świadomością praw przyrody i potrzeb społecznych. Uczymy projektowania w zgodzie z naturą, zarówno pod względem jej zrozumienia jak i wykorzystania w projektowaniu. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przekazać i zobrazować własne idee i pomysły na najwyższym poziomie. Świadczą o tym liczne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach. Absolwenci naszego kierunku przygotowani są do: projektowania krajobrazu w duchu zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem małej retencji, wysp ciepła i innych czynników wpływających na zmiany klimatu i mikroklimatu. Są przygotowani do przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z projektowaniem, takich jak inwentaryzacja i ocena szaty roślinnej, analizy i studia kontekstu krajobrazowego. Ich wiedza i umiejętności pozwalają na wykonywanie pracy projektanta, naukowca jak również dobrze przygotowanego praktycznie urzędnika, nauczyciela czy samorządowca.

pierwszy w Polsce kierunek akredytowany przez IFLA Europe

nagród i wyróżnień dla prac dyplomowych

  • Minikurs na platformie Delta pt. Jak przygotować portfolio
  • Portfolio należy wgrać do systemu elektronicznej rejestracji (zakładka Dane kandydata –> załączone dokumenty).
  • Więcej informacji o kierunku znajdziesz tutaj 
  • Link do FB

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy architekta krajobrazu. Podczas praktyki zawodowej student przygotowuje stosowne dokumentacje inwentaryzacyjne, projektowe i wykonawcze, pogłębia wiedzę z zakresu obowiązujących procedur i wymogów formalno-prawnych związanych ze sporządzeniem i realizacją projektu, w tym dotyczących warunków technicznych, norm i zasad ich praktycznego zastosowania w pracach projektowych, budowlanych i pielęgnacyjnych. Student zapoznaje się z problematyką ustaleń koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi oraz z przebiegiem procesu inwestycyjnego realizacji projektu oraz doskonali umiejętności pracy w zespole i współpracy ze specjalistami branżowymi. Dzięki współpracy wydziału Architektura z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę.