Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

 Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Nowy kierunek studiów!

Inżynierowie ekorozwoju

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju to kierunek przyszłości, przeznaczony dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Nowoczesne gałęzie przemysłu i gospodarka oparta na wiedzy potrzebują dobrze wykształconych specjalistów, przygotowanych by w sposób kompleksowy łączyć najnowszą wiedzę techniczną z troską o zachowanie zasobów środowiska. Wyrażać się to będzie m.in. przez opracowywanie i stosowanie technologii nisko- i bezodpadowych, wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii, wprowadzanie innowacyjnych materiałów i technologii do procesów produkcyjnych oraz wdrażanie zasad gospodarki cyrkulacyjnej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe. Szczególnie cenni będą absolwenci uczelni technicznych umiejący wykorzystywać nowoczesne narzędzia informatyczne, także te bazujące na sztucznej  inteligencji (AI), rozumiejący znaczenie nowych modeli biznesowych (np. start-upów) oraz dysponujący aktualną wiedzą na tematy prawne, społeczne i ekonomiczne związane z nowymi technologiami.

Wyjątkowy program studiów

Wyjątkowość kierunku EZR polega na jego interdyscyplinarnym charakterze, ukierunkowaniu na innowacyjność oraz budowaniu kompetencji praktycznych. W naszym programie studiów w sposób zintegrowany przedstawiamy zagadnienia techniczne, środowiskowe, prawne i społeczne. Uważamy, że absolwent tego kierunku musi zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności, nie ograniczające się jedynie do zagadnień technicznych. Musi dostrzegać i rozumieć, jak nowoczesne technologie wpływają na nasze życie i otaczające nas środowisko oraz jakie wywołują skutki społeczne i ekonomiczne. Dlatego w programie tego kierunku – oprócz zagadnień podstawowych – są tematy związane m.in. z eko- i nanotechnologiami, nowoczesnymi materiałami, energią odnawialną, odnową wody, emisją gazów cieplarnianych, odzyskiem materiałów, sztuczną inteligencją, a także innowacyjnymi modelami biznesowymi. W programie zajęć dominują laboratoria umożliwiające zdobycie nie tylko wiedzy, ale również umiejętności praktycznych.

Szczegółowe informacje o kierunku znajdziesz tutaj: https://rekrutacja.wisie.pk.edu.pl/ezr.html

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Perspektywy pracy

Kompleksowe i szerokie wykształcenie w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi otwiera ogromny rynek pracy dla absolwentów kierunku EZR. Obejmuje on praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu, gospodarkę komunalną, a także administrację różnych szczebli. Absolwenci będą mogli także realizować swoje autorskie idee i pomysły poprzez rozpoczęcie własnej działalności biznesowej w formie np. małej firmy lub start-up’u.