Elektrotechnika i automatyka

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Studia techniczne

Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

Dlaczego Elektrotechnika i automatyka

Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

Specjalności studiów

Automatyka w przemyśle 4.0 (studia stacjonarne)

Szczegółowe informacje o specjalności znajdują się tutaj

Elektroenergetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in.:

  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą systemów generacji i przetwarzania energii oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
  • ma pogłębioną wiedzę w zakresie sterowania, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, pomiarów elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej i zakłóceń w układach transmisji i przesyłu energii elektrycznej,
  • potrafi projektować układy, instalacje, urządzenia i systemy elektryczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych.
Sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in:

  • ma pogłębioną wiedzę w zakresie diagnostyki procesów przemysłowych oraz systemów akwizycji dla monitoringu i diagnostyki,
  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zastosowań metod sztucznej inteligencji w diagnostyce, przetwarzaniu i transmisji sygnałów elektrycznych,
  • potrafi zaprojektować zaawansowane systemy monitoringu i diagnostyki urządzeń elektrycznych i układów elektroenergetycznych.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studia drugiego stopnia nie obejmują praktyk zawodowych. Szacuje się, że przez najbliższe lata absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nie tylko przemysłu, ale również elektroenergetyki, budownictwa, transportu samochodowego i szynowego, infrastruktury drogowej i kolejowej, łączności, itp. Należy również podkreślić, że absolwenci naszego kierunku są poszukiwani i chętnie zatrudniani w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych oraz w firmach zagranicznych.