Elektrotechnika i automatyka

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

  Czas trwania:

  2-letnie

  Rozpoczęcie:

  semestr zimowy – 1 października 2023 r.

  Test potwierdzający efekty uczenia się odbędzie się 13 września br. o godz. 12.00

  Specjalności:

  Studia techniczne

  Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

  Dlaczego Elektrotechnika i automatyka

  Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

  Specjalności studiów

  Elektroenergetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  W ramach tej specjalności absolwent m.in.:

  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą systemów generacji i przetwarzania energii oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
  • ma pogłębioną wiedzę w zakresie sterowania, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, pomiarów elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej i zakłóceń w układach transmisji i przesyłu energii elektrycznej,
  • potrafi projektować układy, instalacje, urządzenia i systemy elektryczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych.
  Sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

  W ramach tej specjalności absolwent m.in:

  • ma pogłębioną wiedzę w zakresie diagnostyki procesów przemysłowych oraz systemów akwizycji dla monitoringu i diagnostyki,
  • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zastosowań metod sztucznej inteligencji w diagnostyce, przetwarzaniu i transmisji sygnałów elektrycznych,
  • potrafi zaprojektować zaawansowane systemy monitoringu i diagnostyki urządzeń elektrycznych i układów elektroenergetycznych.
  Automatyka w przemyśle 4.0 (studia stacjonarne)

  Szczegółowe informacje o specjalności znajdują się tutaj

  Studia to nie tylko kształcenie

  Stypendia

  Zobacz rodzaje stypendiów

  Akademiki

  Sprawdź warunki mieszkania

  Kultura

  Poznaj życie studenckie

  Sport

  Rozwijaj swoje pasje sportowe

  Nauka

  Poznaj możliwości rozwoju naukowego

  Praktyki i praca

  Studia drugiego stopnia nie obejmują praktyk zawodowych. Szacuje się, że przez najbliższe lata absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nie tylko przemysłu, ale również elektroenergetyki, budownictwa, transportu samochodowego i szynowego, infrastruktury drogowej i kolejowej, łączności, itp. Należy również podkreślić, że absolwenci naszego kierunku są poszukiwani i chętnie zatrudniani w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych oraz w firmach zagranicznych.