Elektrotechnika i automatyka

II Stopień

Studia techniczne

Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

Dlaczego Elektrotechnika i automatyka

Absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka studiów drugiego stopnia to wysokiej rangi specjaliści posiadający kompetencje do profesjonalnego wykonywania prac w biurach projektowych, szeroko pojętej elektroenergetyce, przedsiębiorstwach produkcyjnych przemysłu przetwórczego, transporcie, budownictwie, łączności itp. a w szczególności prac obejmujących m.in.: projektowanie i programowanie układów sterowania, regulacji i kontroli z wykorzystaniem mikrokontrolerów oraz cyfrowych układów programowalnych, przetwarzanie i transmisję sygnałów, sterowanie, monitoring i diagnostykę maszyn i urządzeń elektrycznych, napędy elektryczne i układy energoelektroniczne w zakresie projektowania, sterowania, uruchamiania oraz diagnostyki, kompatybilność elektromagnetyczną, układy generacji energii elektrycznej i systemy pomiarów elektrycznych.

Specjalności studiów

Elektroenergetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in.:

 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą systemów generacji i przetwarzania energii oraz odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie sterowania, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, pomiarów elektrycznych, kompatybilności elektromagnetycznej i zakłóceń w układach transmisji i przesyłu energii elektrycznej,
 • potrafi projektować układy, instalacje, urządzenia i systemy elektryczne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych.
Elektryczne urządzenia sterowania (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in.:

 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie programowalnych układów sterujących w energoelektronice, automatyki napędów przekształtnikowych, metod sterowania układów energoelektronicznych i innych urządzeń elektrycznych,
 • ma pogłębiona wiedzę dotycząca automatyki napędów przekształtnikowych, konstrukcji układów energoelektronicznych i urządzeń elektrycznych,
 • potrafi zaproponować modyfikację lub udoskonalenie istniejących rozwiązań technicznych urządzeń elektrycznych i układów sterowania oraz systemów elektromechanicznego przetwarzania energii.
Informatyczne systemy automatyki (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in.:

 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie algorytmów automatyki i ich optymalizacji oraz struktur współczesnych, ciągłych i dyskretnych układów automatyki,
 • ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych, nowych osiągnięciach w zakresie automatyki z uwzględnieniem zagadnień sztucznej inteligencji w systemach sterowania,
 • potrafi opracować zaawansowane układy sterowania z wykorzystaniem mikrokontrolerów i układów programowalnych.
Monitoring i diagnostyka układów elektrycznych (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in:

 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie diagnostyki procesów przemysłowych oraz systemów akwizycji dla monitoringu i diagnostyki,
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą zastosowań metod sztucznej inteligencji w diagnostyce, przetwarzaniu i transmisji sygnałów elektrycznych,
 • potrafi zaprojektować zaawansowane systemy monitoringu i diagnostyki urządzeń elektrycznych i układów elektroenergetycznych.
Współczesne systemy trakcji elektrycznej (studia stacjonarne i niestacjonarne)

W ramach tej specjalności absolwent m.in.:

 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą nowoczesnych systemów trakcyjnych i pojazdów elektrycznych,
 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie systemów zasilania i kompatybilności elektromagnetycznej w trakcji elektrycznej,
 • potrafi rozwiązać złożone problemy dotyczące transportu miejskiego oraz kolejowego.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studia drugiego stopnia nie obejmują praktyk zawodowych. Szacuje się, że przez najbliższe lata absolwenci kierunku Elektrotechnika i automatyka nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy, zwłaszcza biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój nie tylko przemysłu, ale również elektroenergetyki, budownictwa, transportu samochodowego i szynowego, infrastruktury drogowej i kolejowej, łączności, itp. Należy również podkreślić, że absolwenci naszego kierunku są poszukiwani i chętnie zatrudniani w krajowych i międzynarodowych ośrodkach naukowo-badawczych oraz w firmach zagranicznych.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki