Infotronika

 

studia stacjonarne; 3-semestralne
brak specjalności

Studia techniczne

Infotronika łączy mechatronikę z informatyką. Łączy umiejętność projektowania, konstrukcji, prototypowania oraz eksploatacji systemów zawierających elementy o różnej naturze (elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, elektropneumatycznej, sensorycznej itp.) z intensywnym wykorzystywaniem środków i narzędzi informatycznych oraz profesjonalnych programów komputerowego wspomagania prac inżynierskich (pakietów wyspecjalizowanych oraz o charakterze multiphysics). Absolwenci kierunku Infotronika przygotowani są do pracy w najnowocześniejszych i najszybciej rozwijających się gałęziach gospodarki światowej.

Dlaczego Infotronika

Jedynie Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oferuje studia na kierunku Infotronika. Wiedza i umiejętności absolwenta tego kierunku są unikatowe na rynku inżynierskim. Specjalista infotronik zajmuje się systemami o tak wysokim stopniu integracji funkcjonalnej oraz technologicznej, że ich oddzielne rozpatrywanie nie jest możliwe, bądź też nie jest celowe i dostatecznie efektywne. Multidyscyplinarność oraz wysoki poziom wiedzy i umiejetności nabytych podczas studiów gwarantują wieloletnią możliwośc swobodnego poruszania się na rynku pracy.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Studia drugiego stopnia nie obejmują praktyk zawodowych. Inżynierowie specjaliści w zakresie infotroniki są bardzo poszukiwani na rynku pracy, zwłaszcza w innowacyjnych firmach i przedsiębiorstwach o wysokim stopniu komputeryzacji, automatyzacji i robotyzacji oraz z rozwiniętym sektorem naukowo-badawczym.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
tel. 12 628 26 09; 12 628 26 11
e-mail: rwe@pk.edu.pl