Inżynieria i gospodarka wodna

II stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Inżynierowie Inteligentnych Miast – Woda

Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią największe wyzwania dla współczesnych miast. Inżynieria i gospodarka wodna (IiGW) to studia, pozwalające zrozumieć istotę oraz przyczyny tych zagrożeń i dzięki temu projektować infrastrukturę miejską, wodną i zieleń, tak aby dostosowywać miasta do obecnych oraz przyszłych zmian klimatycznych. To studia dla tych, których interesuje hydrotechnika i jej możliwości. Bazując na podstawach uzyskanych na I stopniu studiów, inżynierowie zdobywają zaawansowaną wiedzę i umiejętności eksperckie w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych.
Zadaniem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwentów do realizacji projektów i podejmowania przedsięwzięć w większej skali przestrzennej, a także do kontynuacji edukacji na studiach doktoranckich w dyscyplinach powiązanych z gospodarką wodną.
Absolwenci IiGW mają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz o uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Dlaczego Inżynieria i gospodarka wodna?

Proponujemy praktyczną i aktualną wiedzę oraz kompetencje cenione na rynku pracy. Kształcimy wysokospecjalistyczne kadry, przygotowane by rozwiązywać problemy i odpowiadać na współczesne wyzwania: jak zniwelować odczuwalne skutki zmian klimatu (fale upałów i zimna, powodzie, susze, nawalne deszcze)? Jak kształtować infrastrukturę wodną, aby łagodziła obecne i prognozowane skrajne zjawiska pogodowe? Jak magazynować wody opadowe, aby je można było dodatkowo wykorzystać? Jak zapewnić bezpieczeństwo i dobrą jakość środowiska wodnego i przyrodniczego?

Uczymy doboru i wykorzystania nowoczesnych komputerowych narzędzi inżynierskich do symulacji procesów klimatycznych i hydrologicznych, do projektowania obiektów i systemów wodnych w inżynierii miejskiej. Przygotowujemy do projektowania i wykonawstwa w zakresie obiektów wodnych, rewitalizacji rzek, a także eksploatacji, monitoringu i renowacji istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej.

Studia skierowane są do osób pragnących zdobyć zawód pozwalający profesjonalnie rozwijać obszary miejskie i chronić zalety ich otoczenia poprzez efektywne rozwiązania inżynierii wodnej.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Dzięki studiom na kierunku IiGW zdobędziesz wiedzę, która zostanie ugruntowana w ramach praktyk zawodowych i zajęć terenowych. Kształcimy wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych nie tylko przez krajowy, ale także europejski i światowy rynek pracy. Ściśle współpracujemy zarówno z krajowymi instytucjami jak również z rozpoznawalnymi firmami o globalnym zasięgu – praktyki zawodowe dają możliwość spotkania z potencjalnym pracodawcą i często kończą się ofertą zatrudnienia.

 Gdzie znajdziesz pracę?

  • w biurach projektowo-konstrukcyjnych i firmach konsultingowych,
  • w przedsiębiorstwach wykonawczych realizujących inwestycje infrastruktury wodnej i miejskiej,
  • w budownictwie hydrotechnicznym (przygotowujemy do zdobycia uprawnień), komunalnym oraz przy planowaniu przestrzennym,
  • w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
  • w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
  • w instytucjach i urzędach administracji samorządowej i rządowej,
  • przy projektowaniu i eksploatacji odwodnień i nowoczesnych urządzeń nawadniających,
  • przy sporządzaniu ocen oddziaływania na środowisko i ekspertyz związanych z gospodarowaniem wodą, w ramach własnej działalności gospodarczej.

Dodatkowe informacje znajdziesz TUTAJ