Inżynieria medyczna

II Stopień

Czas trwania:

1,5-roczne

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2023 r.

Specjalności:

brak specjalności

Studia techniczne

Absolwent kierunku posiada szeroką i specjalistyczną wiedzę z zakresu podstaw metod numerycznych, projektowania wspomaganego komputerowo, biomechaniki inżynierskiej, anatomii, sztucznych narządów, mechaniki płynów oraz inżynierii biomateriałów.

Dlaczego Inżynieria medyczna

Rosnące znaczenie technik komputerowych i inżynieryjnych w medycynie oraz nieustanny rozwój technologii sprawia, że branża biomedyczna zyskuje na popularności. Jest jednym z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się światowych sektorów przemysłowych. Kierunek Inżynieria Medyczna oferuje specjalistyczne wykształcenie dla inżynierów umożliwiające podjęcie pracy w roli partnera dla środowiska medycznego w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia, tworzenia oprogramowania, projektowania, budowy, obsługi oraz konserwacji sprzętu medycznego.

Absolwentów rocznie

Kształcenia w zakresie biomechaniki i inżynierii medycznej

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Zdobyte umiejętności z różnych dyscyplin pozwalają studentom na podjęcie twórczej pracy w firmach, w których nauki techniczne wspomagają medycynę, udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury medycznej oraz na współpracę z lekarzami medycyny i personelem medycznym.