Inżynieria środków transportu

Studia stacjonarne i niestacjonarne 
Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia prowadzone na Wydziale Mechanicznym rozpocznie się w styczniu 2020 r.

Studia techniczne – zostań inżynierem

Przekazujemy wiedzę m.in. z dziedziny eksploatacji, budowy, projektowania, niezawodności oraz zarządzania bezpieczeństwem środków transportu oraz systemów logistycznych i spedycji. Studiując na naszym kierunku nauczysz się również nowoczesnych technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich, kształtowania systemów i technologii transportowych oraz organizacji procesów użytkowania i obsługi technicznej pojazdów lądowych i urządzeń transportowych. Tylko na tym kierunku prowadzona jest specjalność w systemie dualnym, czyli przy ścisłej współpracy nauki z przemysłem. Studenci tego kierunku korzystają z nowoczesnej bazy laboratoryjnej w tym pierwszego polskiego symulatora tramwaju.

Dlaczego Inżynieria środków transportu

Inżynieria Środków Transportu to kierunek przekazujący specjalistyczną wiedzę inżynierską dotyczącą budowy i eksploatacji środków transportu wykorzystywanych do przemieszczania osób i ładunków. Środki te są podstawowymi elementami jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki jaką jest Transport. Studenci kierunku Inżynieria Środków Transportu mają możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w czterech profilach dyplomowania (specjalnościach): Środki techniczne w logistyce i spedycji, Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego, Inżynieria środków transportu przemysłowego i Inżynieria pojazdów szynowych. Wszystko to przy ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami branżowymi.

%

Osób znajduje prace jeszcze podczas studiów

Co do znaczenia w gospodarce, po przemyśle i handlu, a przed budownictwem

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Inżynieria środków transportu jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Chemia

Rozpocznij proces rekrutacji

Wejdź

Specjalności studiów

Inżynieria Pojazdów Szynowych
(studia I stopnia)
 • Inżynieria Pojazdów Szynowych to innowacyjna specjalność kształcenia kadry inżynierskiej, prowadzona w systemie dualnym, będąca odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor budowy pojazdów szynowych.
  Profil kształcenia: konstruktor, technolog, inżynier projektu. Kształcenie w myśl zasady „mistrz-uczeń” – grupy studenckie maksymalnie 15 osobowe.
 • W ramach przedmiotów specjalnościowych zdobędziesz wiedzę, umiejętności i doświadczenie praktyczne z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Głównym założeniem specjalności jest ścisła współpraca uczelni z przedsiębiorstwami branżowymi.
 • Największą innowacją w stosunku do innych specjalności są płatne praktyki inżynierskie (z możliwością zatrudnienia na umowę o pracę), które trwają przez cały ostatni semestr w wybranym przedsiębiorstwie.
 • Do realizacji procesu dydaktycznego posiadamy podpisane umowy o współpracy z największymi przedsiębiorstwami przemysłu kolejowego w Polsce. Strategicznym partnerem specjalności jest firma NEWAG S.A. – czołowy polski producent pojazdów szynowych. Parterami przemysłowymi są również: KNORR-BREMSE, 3A COMPOSITES, BARWA PPG, MPK S.A. w Krakowie, INSTYTUT KOLEJNICTWA oraz URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Współpracujemy też z przewoźnikami kolejowymi takimi jak: POLREGIO, PKP INTERCITY, PKP CARGO i innymi.

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Pojazdów Szynowych, który prowadzi specjalność KLIKNIJ – sprawdź co się u Nas dzieje!” oraz”Polub Nas na Facebooku! ZOBACZ

Środki techniczne w logistyce i spedycji
(studia I i II stopnia)

Specjalność Środki techniczne w logistyce i spedycji to oferta dla osób mających aspiracje do pełnienia funkcji menedżerskich i kierowniczych w dynamicznie rozwijającym się sektorze logistyki i spedycji. W ramach specjalności zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu:

 • technologii transportowych i przeładunkowych, spedycji krajowej i międzynarodowej, zarządzania logistycznego w aglomeracjach miejskich i przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych,
 • metod projektowania i wdrażania przestrzennych sieci i usług logistycznych w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie stosowane w branży Transport-Spedycja-Logistyka,
 • zastosowanie urządzeń identyfikacyjnych, lokalizacyjnych i Internetu Rzeczy (IoT) we współczesnej logistyce,
 • podstaw przepisów prawa transportowego i controlingu logistycznego.

Absolwent specjalności Środki techniczne w logistyce i spedycji zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw: produkcyjnych, usługowych i handlowych, w obszarze logistyki zaopatrzenia, transportu, spedycji, magazynowania, kompletacji, sprzedaży i dystrybucji.

Zapraszamy na stronę internetową Instytutu Pojazdów Szynowych, który prowadzi specjalność KLIKNIJ – sprawdź co się u Nas dzieje!” oraz”Polub Nas na Facebooku! ZOBACZ

Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego
(studia I i II stopnia)

Bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu masowego to specjalność pozwalająca:

 • poznać metody zarządzania zbiorami pojazdów, zagadnienia kosztów i efektywności w dziedzinie transportu, zasady eksploatacji środków transportu, systemy wspomagania komputerowego funkcjonowania jednostek obsługowo-naprawczych,
 • poznać procesy zużycia elementów pojazdów lądowych i innych środków transportu, nauczyć się metod diagnostyki oraz oceny ich niezawodności i bezpieczeństwa,
 • zarządzać taborem w systemach transportu publicznego w dużych aglomeracjach miejskich (metro, tramwaje, autobusy, pojazdy autonomiczne) oraz w systemach transportu multimodalnego ładunków.

Zabierzemy Cię na zajęcia dydaktyczne do największych przewoźników osób i towarów, producentów i jednostek serwisowych pojazdów szynowych, samochodowych i obsługi zaplecza lotniczego.

Inżynieria Środków Transportu Przemysłowego
(studia I stopnia)

Specjalność ta daje wszechstronne przygotowanie z zakresu budowy, konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki, odnowy i napraw urządzeń technicznych najnowszych systemów transportowo-dźwigowych i maszyn roboczych, gwarantujące uniwersalne wykształcenie inżynierskie, pozwalające na szybkie znalezienie ciekawej i dobrej pracy. Naszą mocną stroną są nowoczesne laboratoria badawcze (Badań Technoklimatycznych Maszyn i Urządzeń, Napędów i Sterowania Hydraulicznego i Pneumatycznego, Maszyn Budowlanych, Teorii Mechanizmów i Maszyn, Urządzeń Dźwigowych i Transportowych) wykorzystywane do realizacji zadań dydaktycznych. Przekazujemy także wiedzę z obszaru najnowszych technik komputerowego wspomagania projektowania, monitoringu, sterowania i diagnostyki eksploatacyjnej oraz atestacyjnej maszyn.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Ukończenie studiów na kierunku Inżynieria Środków Transportu umożliwia absolwentom podjęcie pracy inżynierskiej w szerokim sektorze przedsiębiorstw zajmujących się produkcją środków transportu oraz ich zespołów i podzespołów, u przewoźników drogowych i kolejowych, w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej, w centrach logistycznych, w portach lotniczych oraz w jednostkach administracji państwowej zajmujących się planowaniem, zarządzaniem, bezpieczeństwem i ekologią transportu.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego


al. Jana Pawła II 37, 
31-864 Kraków
Wydział Mechaniczny, Budynek A
tel. 12 628 36 10; 12 628 36 16
e-mail: rwms@pk.edu.pl