Matematyka stosowana

II Stopień

Czas trwania:

2-letnie

Rozpoczęcie:

semestr letni – luty 2024 r.

Specjalności:

Studia o profilu praktycznym.

Dlaczego Matematyka stosowana

Współcześnie nie ma obszaru przemysłowego czy biznesowego, który działa w oderwaniu od matematyki i analizy danych.

Absolwenci kierunku Matematyka stosowana, o profilu praktycznym, to gruntownie wykształceni specjaliści o rozległej wiedzy i solidnych umiejętnościach praktycznych w zakresie:

 • zaawansowanych metod matematyki i analizy danych oraz nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • modelowania matematycznego, procesów stochastycznych, symulacji komputerowych, optymalizacji procesów, statystycznego przetwarzania dużych zbiorów danych.

Program studiów na kierunku Matematyka stosowana:

 • kładzie nacisk na zajęcia laboratoryjne i projektowe, seminaria oraz praktyki,
 • kształci umiejętności miękkie i kompetencje biznesowe.

Absolwenci kierunku:

 • są przygotowani do pracy zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w placówkach naukowo – badawczych, administracji czy służbie zdrowia – wszędzie, gdzie cenione są rozbudowane umiejętności  praktyczne, analityczne, aktualna wiedza, profesjonalizm oraz samodzielność,
 • mają solidne podstawy do interdyscyplinarnej współpracy w zakresie innych dziedzin wiedzy takich jak np.: informatyka, fizyka, biologia, chemia.

Zajęcia na kierunku Matematyka stosowana są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków mających stały kontakt z sektorem biznesowym. Wiedza i umiejętności z zakresu matematyki zdobyte przez studentów są podstawą do ich innowacyjności i elastyczności w podejściu do stawianych przed nimi problemów oraz do ustawicznego procesu kształcenia.

Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

 • Analityka danych,
 • Matematyka w finansach i ekonomii.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Specjalności studiów

Analityka danych

Absolwenci specjalności Analityka danych mają, oprócz kompetencji kierunkowych, gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • szeregów czasowych,
 • zaawansowanych metod optymalizacji,
 • podstaw topologicznej analizy danych,
 • technologii chmurowych,
 • sieci neuronowych,
 • uczenia głębokiego,
 • obliczeń ewolucyjnych.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako analitycy danych w różnorodnych instytucjach z obszaru przemysłu i biznesu, w administracji czy służbie zdrowia, a także w placówkach naukowo – badawczych.

Matematyka w finansach i ekonomii

Absolwenci specjalności Matematyka w finansach i ekonomii mają, oprócz kompetencji kierunkowych, gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • procesów stochastycznych i ich wykorzystania do wyceny instrumentów finansowych,
 • zaawansowanych metody optymalizacji,
 • wykorzystania teorii szeregów czasowych,
 • modelowania zdarzeń ekstremalnych,
 • modelowania i zarządzania ryzykiem,
 • analizy portfelowej,
 • wykorzystania zaawansowanej matematyki w ubezpieczeniach,
 • strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • wybranych zagadnień prawa.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w różnorodnych obszarach przemysłu i biznesu, np. jako quanci w bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT oraz innych instytucjach gdzie umiejętność analizy ryzyka oraz modelowania procesów gospodarczych, biznesowych, zjawisk sektora finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego odgrywa istotną rolę.