Systemy i urządzenia przemysłowe

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

Liczba miejsc:

36 miejsc

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2021 r.

Specjalności:

Opłata:

2250 zł

Liczba miejsc:

36 miejsc

Studia techniczne – zostań inżynierem

Szczególny nacisk w kształceniu położono na zagadnienia związane z podnoszeniem efektywności systemów i urządzeń przemysłowych wraz z minimalizacją wpływu tych instalacji na środowisko. Wybierając ten kierunek studenci nauczą się projektować zarówno pojedyncze urządzenia, jak i kompletować z nich różne instalacje przemysłowe w oparciu o nowoczesne techniki wspomagania komputerowego i metody numeryczne. Studenci mają dostęp do nowoczesnych technik i przyrządów pomiarowych wykorzystujących np. anemometrię laserową, zjawisko piezoelektryczne itp. Poznają między innymi tajniki filmowania kamerą cyfrową, montażu i komputerowej obróbki obrazów.

Dlaczego Systemy i urządzenia przemysłowe

Systemy i Urządzenia Przemysłowe to nowoczesny kierunek studiów będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji oraz modernizacji nowoczesnych systemów i urządzeń przemysłowych z uwzględnieniem aktualnych wymagań i uwarunkowań środowiskowych. Urządzenia przemysłowe to maszyny i aparaty, w których przetwarzane są różne surowce stałe, ciekłe lub gazowe w pożądany produkt końcowy zgodnie z zadaną technologią. Połączone i współpracujące ze sobą urządzenia tworzą całe systemy i instalacje przemysłowe. Przykłady urządzeń i aparatury przemysłowej to: urządzenia grzewcze, pompy, wentylatory, zbiorniki magazynowe i ciśnieniowe, kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne, filtry, wirówki, mieszalniki, kruszarki, suszarki, wyparki itp. Współczesne systemy i urządzenia przemysłowe szczególnie te, które stosują zaawansowane technologie, wymagają, aby osoby je projektujące i eksploatujące posiadały zaawansowaną wiedzę i ponadstandardowe umiejętności niezbędne wobec rosnącego stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń. Takie właśnie założenia i cele leżą u podstaw kształcenia na tym kierunku studiów. Studia na tym kierunku zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne do konstruowania, wytwarzania i nadzorowania eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w przemysłach: maszynowym, energetycznym, spożywczym, chemicznym, petrochemicznym, farmaceutycznym, a także w ochronie środowiska oraz w wielu innych.

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Systemy i urządzenia przemysłowe jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Specjalności na kierunku

Aparatura przemysłowa
(studia stacjonarne i niestacjonarne)

Aparatura i instalacje przemysłowe to specjalność, na której kształci się inżynierów specjalistów w zakresie budowy, projektowania, technologii i eksploatacji różnych urządzeń i instalacji przemysłowych, przeznaczonych do magazynowania materiałów, ogrzewania, filtracji, mieszania, odpylania, destylacji i rektyfikacji, suszenia, krystalizacji, reakcji biochemicznych itp. W ramach specjalności studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz metodami komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Z racji bardzo uniwersalnego i wszechstronnego wykształcenia inżynierskiego absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie niemal we wszystkich gałęziach gospodarki, jako projektanci, konstruktorzy, technolodzy i użytkownicy aparatury przemysłowej, która stosowana jest m.in. w przemysłach: spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, maszynowym, a także w ochronie środowiska, w biotechnologii i w wielu innych.

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.

Modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych
(studia stacjonarne)

Specjalizacja jest ofertą dla ambitnych studentów, dla których ważna jest możliwość zdobycia analitycznych i projektowych umiejętności inżynierskich. W ramach specjalizacji studenci zdobędą wiedzę z zakresu matematycznych i termodynamicznych podstaw modelowania maszyn i systemów cieplnych, jak również praktyczne umiejętności obejmujące zasady projektowania systemów i maszyn cieplnych z wykorzystaniem współczesnych komputerowych technik wspomagających proces projektowy (CAD/CAE/CFD).

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe będące szansą na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera. Są one dobrą okazją do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Politechnika Krakowska posiada liczne umowy z firmami, dzięki którym już podczas studiów możesz budować swoją ścieżkę kariery zawodowej w formie praktyk i staży. Tylko studenci kierunku systemy i urządzenia przemysłowe mają niepowtarzalną okazję wyjazdu do Rosji w ramach corocznej międzyuczelnianej wymiany studentów.

© 2012–2019 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki