Uprawnieni kandydaci

O przyjęcie na studia na kierunku informatyka stosowana mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera.

Wymagane dokumenty

  1. dokumenty wymienione w zakładce dokumenty.

Wskaźnik rekrutacyjny

WKR WM sporządza listę rankingową kandydatów w oparciu o wartość wskaźnika rekrutacyjnego, wyliczoną na podstawie wyniku testu sprawdzającego efekty uczenia się. Podstawą przyjęcia kandydata na studia na kierunku informatyka stosowana jest uzyskanie wskaźnika rekrutacyjnego o wartości wyższej bądź równej wartości minimalnej, ustalonej przez WKR WM.

Każdy kandydat jest zobowiązany przystąpić do testu sprawdzającego efekty uczenia się. Test sprawdzający efekty uczenia się odbywa się drogą elektroniczną w miejscu i terminie wyznaczonym przez WKR WM. Test sprawdzający efekty uczenia się jest oceniany w skali od 0 do 100 punktów i obejmuje efekty uczenia się zdefiniowane dla studiów I stopnia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Zagadnienia do testu kwalifikacyjnego, sprawdzającego efekty uczenia się zdefiniowane dla studiów I stopnia, wymagane na studiach II stopnia na kierunku informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej
1. Analiza obrazu
2. Bazy danych
3. Systemy CAD
4. Internet rzeczy
5. Inżynieria oprogramowania
7. Języki i algorytmy
8. Programowanie obiektowe
9. Programowanie systemów mobilnych Android i iOS
10. Projektowanie interfejsu użytkownika
11. Sieci komputerowe
12. Systemy informatyczne ERP
12. Wirtualizacja systemów komputerowych

Rozpoczęcie studiów

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku informatyka stosowana rozpoczynają się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23.