Biotechnologia przemysłowa

Biotechnologia przemysłowa

II Stopień Biotechnologia przemysłowa I Stopień Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska Profil: ogólnoakademicki NOWY...
Geoinformatyka

Geoinformatyka

Stopień I Stopień II Geoinformatyka Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Geoinformatyka –łączy zagadnienia informatyczne z kompleksową teledetekcją oraz geo- i hydro-inżynierią...
Inżynieria czystego powietrza

Inżynieria czystego powietrza

Inżynieria czystego powietrza Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Kierunek międzywydziałowy, prowadzony łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny...
Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna

Stopień I Stopień II Inżynieria medyczna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: inżynieria kliniczna biomechanika Studia techniczne – zostań inżynierem Absolwent kierunku posiada...
Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria bezpieczeństwa Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Studia techniczne – zostań inżynierem W oparciu o szeroki zakres tematyczny studiów absolwent posiada umiejętność tworzenia...