Biotechnologia

Biotechnologia

Stopień I Stopień II Biotechnologia Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2021 r. Specjalności: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska Liczba miejsc: 120 miejsc Biotechnolog inżynierem...
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Stopień I Stopień II Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2021 r. Specjalności: brak specjalności Liczba miejsc: 36 miejsc W związku z wypełnieniem...
Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Stopień I Stopień II Inżynieria środowiska Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 3,5-roku Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2021 r. Specjalności: hydroinżynieria zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów...
Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2021 r. Specjalności: brak specjalności Liczba miejsc: 36 miejsc W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia stacjonarne...
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Stopień I Stopień II Gospodarka przestrzenna Stopień I Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2021 r. Specjalności: brak specjalności Liczba miejsc: 108 miejsc W związku z wypełnieniem limitu miejsc na studia...