Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Stopień I Stopień II Technologia chemiczna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: analityka przemysłowa i środowiskowa chemia i technologia kosmetyków lekka technologia organiczna...
Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Stopień I Stopień II Inżynieria chemiczna i procesowa Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: inżynieria procesów technologicznych inżynieria odnawialnych źródeł energii Inżynier XXI...
Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju

Stopień I Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju Studia stacjonarne  Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Nowy kierunek studiów! Inżynierowie ekorozwoju Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju to kierunek...
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Stopień I Stopień II Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Inżynierowie Inteligentnych Miast – Zielona Energia Na kierunku ODNAWIALNE ŹRÓDŁA...
Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Stopień I Stopień II Inżynieria środowiska Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 3,5-roku Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: hydroinżynieria zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów...