Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa

Stopień I Stopień II Inżynieria chemiczna i procesowa Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2022 r. Specjalności: inżynieria procesów technologicznych inżynieria odnawialnych źródeł energii Inżynier XXI...
Biotechnologia

Biotechnologia

Stopień I Stopień II Biotechnologia Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2022 r. Specjalności: biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska Biotechnolog inżynierem przyszłości Biotechnologia...
Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Stopień I Stopień II Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2022 r. Specjalności: brak specjalności Inżynierowie Inteligentnych Miast – Zielona Energia...
Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Stopień I Stopień II Inżynieria środowiska Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 3,5-roku Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2022 r. Specjalności: hydroinżynieria zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów...
Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2022 r. Specjalności: brak specjalności Inżynierowie Inteligentnych Miast – Woda Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią...