Informatyka materiałowa

Informatyka materiałowa

Stopień I Informatyka materiałowa Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Profil: ogólnoakademicki   NOWY KIERUNEK STUDIÓW! Czym jest Informatyka Materiałowa? Informatyka materiałowa (ang. Materials...

zasady rekrutacji additive manufacturing

Uprawnieni kandydaci O przyjęcie na studia na kierunku Additive manufacturing mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera lub równorzędny, którzy ukończyli jeden ze wskazanych poniżej kierunków...
Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały

Nanotechnologie i nanomateriały Studia techniczne – zostań inżynierem Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024. r. Specjalności: inżynieria nanostruktur Jakość dostępnych materiałów niejednokrotnie...
Informatyka materiałowa

Inżynieria Materiałowa

Stopień I Stopień II Inżynieria Materiałowa Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: materiały i technologie przyjazne środowisku materiały konstrukcyjne...
Fizyka techniczna

Fizyka techniczna

Stopień I Stopień II Fizyka techniczna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2024 r. Specjalności: modelowanie komputerowe nowoczesne materiały i nanotechnologie Studia techniczne – zostań inżynierem...