Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2023 r. Specjalności: brak specjalności Inżynierowie Inteligentnych Miast – Woda Susze, powodzie i zmiany klimatyczne stanowią...
Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Stopień I Stopień II Gospodarka przestrzenna Stopień I Studia stacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2023 r. Specjalności: brak specjalności Kierunek międzywydziałowy, prowadzony łącznie przez Wydział Inżynierii...
Energetyka

Energetyka

Stopień I Stopień II Energetyka Studia stacjonarneStudia niestacjonarne Czas trwania: 3,5-letnie Rozpoczęcie: semestr zimowy – 1 października 2023 r. Specjalności: systemy i urządzenia energetyczne energetyka niekonwencjonalna instalacje, urządzenia ...