Rejestracja na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego kandydatów, którzy zdali egzamin na ASP

Lip 9, 2019

Kandydaci, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek Wzornictwo na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i nie zostali przyjęci, mogą ubiegać się o przyjęcie na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego, prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Rejestracja na kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego dla tych kandydatów odbędzie się w dniach 15 lipca od godz. 12:00 do 16 lipca do godz. 23:59.
Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (bud. A pok. A19) wyniku punktowego uzyskanego z zadania I i II objętego zasadami rekrutacji na ASP, w dniu 17 lipca w godz. od 10:00 do 13:00.