Rekrutacja na studia I stopnia w styczniu 2020 r.

Paź 30, 2019

Przypominamy, że w roku akademickim 2019/20 możliwa jest jeszcze rekrutacja na studia I stopnia. Na Wydziale Mechanicznym niestacjonarne studia I stopnia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/20 tj. 24 lutego 2020 r. Rekrutować będzie się można na studia na następujących kierunkach: automatyka i robotyka, inżyniera bezpieczeństwa, inżynieria produkcji, inżynieria środków transportu, mechanika i budowa maszyn, pojazdy samochodowe oraz systemy i urządzenia przemysłowe. Harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostanie ogłoszony w terminie do 15 grudnia 2019 r. Wysokość opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia określona została w zarządzeniu Rektora PK nr 29 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020.