Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji (dot. obywateli polskich)

Pierwsza tura

1 Elektroniczna rejestracja 10 czerwca – 9 lipca 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 9 lipca 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Postępowanie kwalifikacyjne 10 lipca – 11 lipca 2019 r.
4 Ogłoszenie list:
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– osób nieprzyjętych na studia
Nadanie osobom zakwalifikowanym do 2 tury statusu informacyjnego w programie do elektronicznej rejestracji
11 lipca 2019 r.
5 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 11 lipca 2019 r.
6 Wpis na listę studentów* 12 lipca – 19 lipca 2019 r.
7 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
22 lipca 2019 r.
8 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 22 lipca 2019 r.
9 Potwierdzenie przez osoby zakwalifikowane do 2 tury chęci udziału w tej turze od 11 lipca 2019 r. – 22 lipca 2019 r.
10 Druga i trzecia tura rekrutacji Zobacz więcej

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów 10 czerwca – 18 czerwca 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 19 czerwca 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Egzamin wstępny 24 – 25 czerwca 2019 r.
4 Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 2 lipca 2019 r.
5 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 2 lipca 2019 r.
6 Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 8 lipca 2019 r.
7 Test kompetencyjny z j. angielskiego termin ustala WKR WA
8 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 10 lipca 2019 r.
9 Wpis na listę studentów dla osób zakwalifikowanych w dniu 10 lipca 2019 r.* 11 lipca – 17 lipca 2019 r. do godz. 14:00
10 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 11-17 lipca 2019 r.)
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
18 lipca 2019 r. do godz. 14:00
11 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 18 lipca 2019 r.
12 Wpis na listę studentów dla osób zakwalifikowanych w dniu 18 lipca 2019 r.* 19 lipca – 23 lipca 2019 r.
13 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 19-23 lipca 2019 r. oraz tych, którzy nie osiągnęli wymaganego progu punktowego na studia stacjonarne)
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
24 lipca 2019 r. godz. 12:00
14 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 lipca 2019 r.
15 Składanie deklaracji dotyczącej chęci zmiany formy studiów ze stacjonarnych na niestacjonarne przez nieprzyjętych kandydatów 24 lipca od godz. 12:00 – 26 lipca 2019 r. godz. 12:00
16 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów (dotyczy tylko studiów niestacjonarnych) 26 lipca 2019 r. godz. 15:00
17 Wpis na listę studentów dla osób zakwalifikowanych w dniu 24 i 26 lipca 2019 r.* 29 lipca – 30 lipca 2019 r.
18 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia (z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów w dniach 29-30 lipca 2019 r.)
31 lipca 2019 r.
19 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 31 lipca 2019 r.
20 Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów do 31 lipca 2019 r.

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów 10 czerwca – 16 września 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 16 września 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Składanie portfolio 9-17 września 2019 r. do godz. 10:00
4 Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio) 16-17 września 2019 r.
5 Test kompetencyjny z j. angielskiego termin ustala WKR WA
6 Ogłoszenie list:
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– osób nieprzyjętych na studia
18 września 2019 r.
7 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 19 września 2019 r.
8 Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 20 września 2019 r.
9 Wpis na listę studentów * 20-23 września 2019 r.
10 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
24 września 2019 r.
11 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 września 2019 r.
12 Druga i trzecia tura rekrutacji Zobacz więcej

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów
i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów 10 czerwca – 12 lipca 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia

do 12 lipca 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)

3 Ogłoszenie listy osób przyjętych na Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych (osoby nieprzyjęte na ASP chcące rekrutować się na PK na podstawie wyników egzaminu na ASP proszone są o kontakt z WKR WM do dnia 11 lipca 2019 r.) 10 lipca 2019 r.
4 Egzamin wstępny i składanie portfolio 15 lipca 2019 r.
5 Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 16 lipca 2019 r.
6 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 17 lipca 2019 r.
7 Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) termin ustala WKR WA
8 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 17 lipca 2019 r.
9 Wpis na listę studentów* 18 lipca – 19 lipca 2019 r.
10

Ogłoszenie list:
– studentów
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– osób nieprzyjętych na studia (w tym osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów)

19 lipca 2019 r.
11 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 19 lipca 2019 r.
12 Wpis na listę studentów* 22 lipca – 23 lipca 2019 r.
13

Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia (w tym osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów)

23 lipca 2019 r.
14 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 23 lipca 2019 r.
15 Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów do 24 lipca 2019 r.

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej