Rekrutacja

Z uwagi na konieczność wykonania niezbędnych prac konserwatorskich, dostęp do systemu elektronicznej rejestracji kandydatów zostanie zablokowany w piątek 23 sierpnia o godz. 18.00. Przywrócenie dostępu nastąpi w poniedziałek 26 sierpnia o godz. 8.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (obywateli polskich)

Harmonogram III tury rekrutacji 

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów 1 sierpnia – 15 września 2019 r.
2 Wniesienie opłaty rekrutacyjnej do 15 września 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Postępowanie kwalifikacyjne 16 września 2019 r.
4 Ogłoszenie list:
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– osób nieprzyjętych na studia
Nadanie osobom zakwalifikowanym do 2 tury statusu informacyjnego w programie do elektronicznej rejestracji.
16 września 2019 r.
5 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 16 września 2019 r.
6 Wpis na listę studentów* 17 – 23 września 2019 r.
7 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
24 września 2019 r.
8 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 września 2019 r.
9 Przekazanie przez WKR do Działu Kształcenia list
immatrykulacyjnych osób przyjętych na I rok studiów
do 24 września 2019 r.

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku architektura w języku angielskim

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów 2 sierpnia – 6 września 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 6 września 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Egzamin wstępny 10 – 11 września 2019 r.
4 Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego 13 września 2019 r.
5 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu niezdanego egzaminu wstępnego od 13 września 2019 r
6 Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) termin ustala WKR WA
7 Test kompetencyjny z j. angielskiego termin ustala WKR WA
8 Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 16 września 2019 r.
9 Wpis na listę studentów* 17– 18 września 2019 r.
10 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia
19 września 2019 r. do godz. 1500
11 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 19 września 2019 r.
12 Przekazanie przez WKR do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na I rok studiów do 23 września 2019 r.

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej

1 Elektroniczna rejestracja kandydatów 2 sierpnia – 16 września 2019 r.
2 Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia do 16 września 2019 r.
(decyduje data dokonania wpłaty/przelewu)
3 Składanie portfolio 9-17 września 2019 r. do godz. 10:00
4 Postępowanie kwalifikacyjne (w tym ocena portfolio) 16-17 września 2019 r.
5 Test kompetencyjny z j. angielskiego termin ustala WKR WA
6 Ogłoszenie list:
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
– osób nieprzyjętych na studia
18 września 2019 r.
7 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 19 września 2019 r.
8 Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace) 20 września 2019 r.
9 Wpis na listę studentów * 20-23 września 2019 r.
10 Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
24 września 2019 r.
11 Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia od 24 września 2019 r.

* Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dokona wpisu po złożeniu przez kandydata kompletu wymaganych dokumentów
i okazaniu dowodu osobistego oraz dowodu wniesienia opłaty za wydanie legitymacji studenckiej