Składanie dokumentów przez kandydatów na kierunek Architektura

Lip 10, 2019

UWAGA KANDYDACI !!!
Dokumenty rekrutacyjne Kandydaci składają osobiście lub poprzez osoby upoważnione (zgodnie z regulaminem
rekrutacji) do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: 
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WA PK ul. Podchorążych 1, 31-155 Kraków 
Dokumenty nie będą przyjmowane za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Informacja o dyżurach WKR WA