Sprawdź terminy rekrutacji na Wydziałach na Politechnice Krakowskiej

cze 22, 2021

W tym roku rekrutacja na Politechnice Krakowskiej przeprowadzana jest w trybie ciągłym, umożliwiającym kandydatom rejestrację aż do września. Znamy już szczegółowe harmonogramy rekrutacji na poszczególnych Wydziałach. Zobaczcie, jakie terminy ogłoszenia list osób zakwalifikowanych do przyjęcia i wpisu na listę studentów obowiązują na wybranych przez Was kierunkach.

Rejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na Portalu Rekrutacyjnym. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę dodatkowe kryteria.

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio na architekturę krajobrazu

Wszelkie pytania związane z rekrutacją na PK można kierować do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Kandydaci mogą się także kontaktować za pośrednictwem Messengera z Działem Promocji PK.

Zapraszamy też do śledzenia naszego cyklu pt. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”, który pozwoli lepiej poznać ofertę dydaktyczną, a także zasady rekrutacji. W trakcie każdego odcinka internauci mogą zadawać pytania.

(autor: J.S.)