Terminy składania dokumentów

Stopień I

Sposób postępowania kwalifikacyjnego i składania dokumentów: 

 

Wydział Architektury – architektura

Wydział Architektury – architektura krajobrazu

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Wydział Inżynierii Lądowej

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Wydział Mechaniczny

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna