Trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Jeszcze są wolne miejsca na atrakcyjnych kierunkach!

sie 13, 2021

Na Politechnice Krakowskiej trwa rekrutacja na studia I stopnia, które rozpoczną się w październiku. Kandydaci mogą wciąż rejestrować się m.in. na architekturę krajobrazu, budownictwo, fizykę techniczną, inżynierię wzornictwa przemysłowego, nanotechnologie i nanomateriały, energetykę, inżynierię środowiska, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię produkcji, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię czystego powietrza. Rejestracji można dokonać za pomocą elektronicznego systemu, a wszelkie szczegóły związane z rekrutacją dostępne są pod adresem: rekrutacja.pk.edu.pl

Na nowy rok akademicki Politechnika Krakowska przygotowała ponad 30 kierunków studiów, w tym kierunki prowadzone w języku angielskim. Oferta edukacyjna uczelni jest doskonale dostosowana do potrzeb rynku pracy i eksponująca praktyczne aspekty kształcenia. Dzięki temu absolwenci PK nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Najnowsze badania pokazują, że aż 93 proc. osób, które ukończyły studia magisterskie, znajduje zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Większość z nich pracuje jeszcze w czasie studiów.

Rejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rejestracji. Wskaźnik rekrutacyjny, a więc sposób obliczania punktów ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na architekturze krajobrazu. Kandydaci muszą dostarczyć drogą elektroniczną swoje portfolio (w terminie od 2 do 13 września). Obowiązkowy zakres tematyczny prac to: drzewo w stanie bezlistnym, drzewo z liśćmi, drzewo iglaste i liściaste razem, okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów, most w krajobrazie, ulica z drzewami w małym miasteczku, wiadukt (most drogowy) w krajobrazie, krajobraz osiedla mieszkaniowego, krajobraz przyszłości, krajobraz historyczny. Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 15 września, a test kompetencyjny z języka angielskiego dla architektury krajobrazu prowadzonej w tym języku, zaplanowano na 16 września. 
 
Kolejnym kierunkiem artystycznym, na który można jeszcze się zarejestrować (dodatkowa rekrutacja) jest inżynieria wzornictwa przemysłowego. Rejestracja trwa do 17 września. Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu składającego się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin w formie zdalnej odbędzie się 21 września o godz. 10.00. Portfolio można przesyłać pocztą tradycyjną (przesyłka polecona) do 20 września na adres: Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego, al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków, dopisek: „Portfolio”. Decydująca jest data wpływu przesyłki do WKR Wydziału Mechanicznego. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego nastąpi 21 września. 
 
 
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac poszczególnych komisji rekrutacyjnych, kierunków studiów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym. Ponieważ w tym roku sposobów dostarczania dokumentów do komisji jest kilka (np. poprzez wgranie do systemu rekrutacji, dostarczenie osobiste) warto zweryfikować, którą z metod stosuje sią na danym wydziale. Jak co roku, kandydaci na studia mają możliwość zadawania pytań dotyczących rekrutacji i oferty edukacyjnej za pośrednictwem komunikatora Messenger. Pomocą służą pracownicy Działu Promocji PK. 
 

(autor: BK)