Umożliwienie wglądu do prac egzaminacyjnych kandydatów na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Lip 9, 2019

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydatom zdającym egzamin wstępny na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego prowadzony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej przysługuje prawo do osobistego wglądu do pracy egzaminacyjnej oraz protokołu oceny tej pracy. Wgląd do prac egzaminacyjnych oraz protokołów oceny odbędzie się 17 lipca 2019 r. (środa), o godzinie 10:00, w sali A109 znajdującej się w budynku A przy al. Jana Pawła II 37.
Warunkiem koniecznym wglądu do prac i protokołu oceny jest złożenie przez Kandydata w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (al. Jana Pawła II 37,budynek A, pok. A19) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (z podpisem Kandydata) pisemnego wniosku do 16 lipca 2019 r., do godz. 13:00.

Wniosek o umożliwienie wglądu do prac egzaminacyjnych