W oczekiwaniu na wyniki – prawa i możliwości maturzysty

maj 11, 2021

Matura to trudny egzamin nie tylko dlatego, że sprawdza twoje wiadomości zdobyte podczas kilku lat nauki. Wiąże się z nią również spory stres i poczucie, że w ciągu kilku godzin ważą się losy twojej przyszłości, a każda pomyłka może oznaczać konieczność rezygnacji z marzeń.

Jeśli jednak myślisz, że twoje możliwości kończą się wraz z oddaniem arkusza, to czas, abyś poznał swoje prawa. Możesz obejrzeć swoją pracę, wnieść zastrzeżenia co do sposobu podliczenia punktów, a w ostateczności także poprawić maturę czy nawet unieważnić jej wynik. Dowiedz się, jak to zrobić.

Czy mogę zobaczyć swój arkusz egzaminacyjny?

Możesz zobaczyć swój arkusz egzaminacyjny w ciągu 6 miesięcy od otrzymania wyników matury. W tym celu musisz złożyć dokument o nazwie „Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu matura” w odpowiedniej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (osobiście, pocztą lub mailem). Dokument jest krótki i czytelny, musisz tylko podać kilka niezbędnych danych, takich jak przedmiot i poziom egzaminu, który chcesz zobaczyć.

Jeśli jesteś niepełnoletni, na wgląd musisz przyjechać z rodzicem lub opiekunem (może ci towarzyszyć tylko jedna osoba).

OKE ma 5 dni na wyznaczenie terminu wglądu. Musisz mieć z sobą dokument potwierdzający tożsamość. Dobrze przygotuj się do tej wizyty, ponieważ pracę otrzymasz do rąk na maksymalnie 25 minut. Nie możesz jej skopiować, ale możesz robić zdjęcia, żeby w domu przeanalizować ją dokładniej. Masz również prawo sporządzania notatek i to OKE ma ci zapewnić kartkę i przybory do pisania.

Przez cały czas będzie przy tobie pracownik OKE, pilnujący przebiegu wglądu i odpowiadający na twoje pytania. Aktualnie w związku z sytuacją epidemiczną, na terenie OKE obowiązują procedury minimalizujące ryzyko zakażenia, czyli musisz zabrać z sobą maseczkę i przestrzegać dystansu oraz innych zaleceń OKE.

Co zrobić, jeśli mam wątpliwości co do wyników?

Jeśli podejrzewasz, że matura poszła ci lepiej niż wskazują to jej wyniki, i że prawdopodobnie praca została nieprawidłowo oceniona, masz możliwość odwołania się od punktacji.
Przede wszystkim zabierz na wgląd „Zasady oceniania rozwiązania zadań”. OKE także ma obowiązek zapewnić ci ten dokument, ale najlepiej, jeśli będziesz już znać jego treść, żeby sprawnie poruszać się po arkuszu egzaminacyjnym.

Na twoje ewentualne zastrzeżenia w pierwszej kolejności ma odpowiedzieć pracownik OKE obecny przy wglądzie. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień technicznych, jak np. sposób zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi czy miejsce oraz forma jej udzielenia, a także sumowanie liczby przyznanych punktów.

Jeżeli jednak twoje wątpliwości nie dotyczą kwestii formalnych, ale oceny merytorycznej, zaś podczas wglądu nie dojdzie do porozumienia między tobą a pracownikiem OKE, wówczas możesz domagać się ponownego sprawdzenia egzaminu. W tym celu składasz w OKE dokument „Wniosek o weryfikację sumy punktów w pracy egzaminacyjnej egzaminu maturalnego”, w którym podajesz informacje o przedmiocie i poziomie arkusza. Możesz wpisać konkretne numery zadań, co usprawni powtórne sprawdzanie. Będziesz w stanie dokładnie wskazać, które polecenia zostały twoim zdaniem źle ocenione. Pospiesz się – na złożenie wniosku masz tylko 2 dni od wglądu do pracy!

OKE ma teraz 7 dni na rozpatrzenie twojego wniosku. W ciągu kolejnych 14 dni wyniki powtórnego sprawdzenia pracy mają trafić do twoich rąk. Jeśli rzeczywiście egzaminator się pomylił i uzyskałeś więcej punktów niż wynikało to z dostarczonego ci dokumentu, świadectwo zostanie anulowane i wydane powtórnie, już z prawidłowym wynikiem.

Jak wygląda procedura poprawiania matury?

Jeśli rzeczywiście poszło ci słabo i nie uzyskałeś 30 procent z jednego lub większej ilości przedmiotów obowiązkowych w formie pisemnej – oznacza to, że oblałeś maturę. Nie załamuj się, to nie koniec świata. Masz możliwość poprawki i przystąpienia do rekrutacji na studia w późniejszym terminie.

Poprawkowa matura odbędzie się w tym roku 24 sierpnia. Możesz do niej przystąpić pod warunkiem, że nie zdałeś tylko jednego przedmiotu. Jeśli oblałeś więcej niż jeden przedmiot lub matura została unieważniona, (bo np. przyłapano cię na ściąganiu), wówczas całą maturę możesz zdawać jeszcze raz dopiero w maju 2022 r. Jeśli nie czujesz się na siłach, masz opcję zdawania egzaminów powtórnie aż do matur w 2026 r.

A jeśli zdałeś, ale wynik cię nie zadowala? W tej sytuacji możesz poprawić maturę od 2022 do 2026 r. Nie oznacza to wcale, że musisz tracić czas. Możesz wybrać kierunek podobny do wymarzonego, studiować przez rok, a następnie – po poprawieniu matury – spróbować jeszcze raz dostać się na wymarzone studia. Jeśli się uda, będziesz mieć możliwość wnioskowania o przepisanie ocen z przedmiotów, które pokrywają się z tokiem nauczania na docelowym kierunku.

Chęć przystąpienia do poprawki musisz zgłosić do 7 dni od daty otrzymania wyników matury.

Kiedy można unieważnić wynik maturalny?

Przede wszystkim, unieważnienie matury wynika z niesamodzielnej pracy – czyli z podpowiadania i ściągania. Możesz zostać wyproszony z sali jeśli masz przy sobie niedozwolone materiały naukowe, próbujesz kontaktować się z innymi uczniami lub gdy masz przy sobie telefon albo tablet – i to nawet jeśli go nie używasz! Twój egzamin dobiegnie końca także wówczas, gdy będziesz przeszkadzał innym.

Matura może zostać unieważniona także na etapie sprawdzania pracy. Stanie się tak, jeśli egzaminator zauważy, że przepisałeś treść książki czy strony internetowej (co sugeruje posiłkowanie się zewnętrznymi źródłami). Jeśli prace dwóch uczniów z jednej sali będą w całości lub w częściach identyczne, matura również będzie unieważniona – i to dla obu uczniów, bez dociekania, kto od kogo ściągał.

Nie ryzykuj. Unieważnienie matury zamyka ci drogę do poprawki w tym roku. Będziesz mógł przystąpić do egzaminu ponownie dopiero w maju 2022 r. Bardziej więc opłaca ci się pisać samodzielnie i nie zdać, niż ściągać od kogoś, narażając na znacznie poważniejsze konsekwencje i siebie i tę osobę.