Wgląd do prac egzaminacyjnych

Lip 2, 2019

Zgodnie z regulaminem rekrutacji na Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, kandydatom przysługuje prawo do osobistego wglądu w prace egzaminacyjne oraz protokół oceny – po okazaniu dokumentu tożsamości. Wgląd odbędzie się 8 lipca 2019 r. (poniedziałek), o godzinie 11:00, w sali P6 (ul. Podchorążych 1, I piętro). Warunkiem koniecznym do umożliwienia wglądu do prac i protokołu oceny jest złożenie przez Kandydata stosownego wniosku w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (ul. Podchorążych 1, pok. 1.02) lub pocztą elektroniczną rwa@pk.edu.pl, (wniosek z podpisem Kandydata), w terminie do 3 lipca 2019 r.