Wybierz PK i nie martw się o przyszłość. Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia

sty 20, 2021

20 stycznia br. rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską. Do wyboru m.in. architektura, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, infotronika, gospodarka przestrzenna, środki transportu i logistyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa i wiele innych kierunków dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Oprócz bogatej oferty edukacyjnej na studentów czeka świetna atmosfera, profesjonalna kadra dydaktyczna i praktyczne zajęcia. Rejestracji na studia można dokonać w Portalu Rekrutacyjnym PK.

 

Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że absolwenci studiów II stopnia na PK wysoko oceniają atmosferę panującą na uczelni, zarówno jeśli chodzi o relacje z rówieśnikami, jak i pracownikami – wykładowcami i administracją. Przyjazne środowisko sprzyja zdobywaniu wiedzy i jak najlepszemu przygotowaniu się do wyzwań rynku pracy. Ten przed magistrami inżynierami po PK stoi otworem. Aż 93 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2019 r., znalazło zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość badanych (67 proc.) podjęła pracę jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Co ważne, zdobycie tytułu magistra inżyniera na Politechnice Krakowskiej umożliwia pracę w zawodzie. Ponad 90 proc. badanych wychowanków Politechniki wskazuje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.

Absolwenci studiów II stopnia na PK doceniają jakość kształcenia na uczelni. Pozytywnie wypowiadają się o zdobytych kompetencjach zawodowych (wiedzy i umiejętnościach specjalistycznych). Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Politechniki Krakowskiej z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility), zawodowe szlify zdobywa się podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Żacy z PK mają dostęp do bogatej infrastruktury badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym nowoczesnych laboratoriów, w których testowane są najnowsze technologie.

Studenci mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania w licznych kołach naukowych, a także poprzez realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK jak i mentorami biznesowymi. FutureLab PK to wyjątkowe w Polsce laboratorium studenckich innowacji, w którym uczelnia finansuje najbardziej śmiałe projekty studenckie. To tu znaleźli wsparcie studenci Politechniki, którzy pracują nad PKanoe – łodzią z betonu tekstylnego, czy zespół konstruktorów PK MechPower – twórcy bolidu elektrycznego. Studencka kreatywność może przerodzić się w pomysł na biznes. Tak było z wynalazkiem Jacka Mikosza – absolwenta Wydziału Mechanicznego. Zaproponowane przez niego, jeszcze w trakcie studiów, rozwiązanie – inteligentny inhalator dla osób cierpiących na astmę – spotkało się z uznaniem branży medycznej, a teraz jest rozwijane w ramach start-upu. Przykładów studenckich wynalazków z Politechniki Krakowskiej, które mogą zmienić świat, jest znacznie więcej. Elektroniczna proteza ręki studentki inżynierii biomedycznej Agnieszki Tkaczyk to najlepszy studencki projekt roku w Polsce w konkursie „Pro Juvenes”.

Dla aktywnych naukowo studentów, PK przygotowała nowy program stypendialny. W 2021 r. uczelnia przeznaczy na ten cel 200 tys. zł. Żacy mogą też liczyć na stypendium socjalne i naukowe. W tym roku akademickim stypendium rektora na Politechnice Krakowskiej zostało zwiększone i wynosi aż 1 250,00 zł! To jedno z najwyższych świadczeń rektorskich w Polsce. Zwiększone zostały także kwoty dodatku do stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób, które wahają się, czy warto kontynuować naukę na II stopniu studiów, jeszcze jeden argument „za” – zniżki: komunikacyjne, do instytucji kulturalnych oraz pubów i restauracji.

Rekrutacja na studia II stopnia na wszystkich wydziałach (Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym) wystartowała 20 stycznia. Elektronicznej rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w Portalu Rekrutacyjnym uczelni. Tam również znajdują się wszystkie niezbędne informacje o kierunkach studiów, harmonogramach, dokumentach itp. Kandydaci mogą przesyłać swoje pytania na adresy e-mail Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz na adres rekrutacja@pk.edu.pl lub za pośrednictwem Messengera.

Na zainteresowanych studiami na Politechnice Krakowskiej czeka: informatyka, informatyka stosowana, infotronika, budownictwo (w j. polskim i angielskim), automatyka i robotyka, architektura (w j. polskim i angielskim), mechanika i budowa maszyn (w j. polskim i angielskim), architektura krajobrazu, biotechnologia, elektrotechnika i automatyka, energetyka (w j. polskim i angielskim), fizyka techniczna (w j. polskim i angielskim), inżynieria chemiczna i procesowa (w j. polskim i angielskim), inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska (w j. polskim i angielskim), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna (w j. polskim i angielskim), transport. Prowadzona jest też rekrutacja na międzywydziałowy kierunek studiów – gospodarkę przestrzenną.

Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską prowadzona będzie do 10 lutego (na kierunki Wydziału Architektury – do 8 lutego). Postępowanie kwalifikacyjne (poza WA) zostanie przeprowadzone pomiędzy 11 a 15 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 16 lutego. Wpisu będzie można dokonać od 16 do 19 lutego do godz. 15.00.

Osoby zainteresowane studiami na Wydziale Architektury (architektura, architektura krajobrazu) będą mogły złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej w dniach 20 stycznia – 8 lutego. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się między 9 a 15 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zaplanowano na 16 lutego. Wpis na studia będzie możliwy od 17 do 23 lutego (w tym dniu tylko do godz. 12.00).

Więcej szczegółów i możliwość rejestracji na studia: rekrutacja.pk.edu.pl

(autor: B.K.)