Za nami Wirtualny Dzień Otwarty na PK

mar 30, 2021

26 marca br. odbył się Wirtualny Dzień Otwarty na Politechnice Krakowskiej, organizowany przez Dział Promocji PK. Przeprowadzone za pośrednictwem Facebooka wydarzenie, pozwoliło osobom zainteresowanym studiami lepiej poznać uczelnię oraz jej ofertę dydaktyczną, a także dowiedzieć się, jakie możliwości Politechnika stwarza swoim studentom i absolwentom. Wszystko dzięki materiałom przygotowanym specjalnie z myślą o WDO oraz spotkaniom „na żywo” w formule live chat. Uczestnicy chętnie też korzystali z wiedzy pracowników PK, zadając im pytania na czacie, prowadzonym przez cały czas trwania wydarzenia. 
 
Punktualnie o godz. 9.30 uczestników powitał rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz.

Wszystkie najważniejsze aspekty związane ze studiami na Politechnice Krakowskiej zostały przedstawione w formie prezentacji o uczelni. 

Wirtualny Dzień Otwarty został podzielony na kilka sekcji tematycznych. W pierwszej z nich – „Ludzie z PK = Ludzie sukcesu” odwiedzający wydarzenie mogli dowiedzieć się, jakie perspektywy zawodowe czekają na absolwentów Politechniki Krakowskiej, czy łatwo pogodzić naukę ze studiami oraz jak uczelnia pomaga odnaleźć się na rynku pracy. Kwestie te poruszyła kierownik Biura Karier PK dr Maja Ziętara. 

Rozmowa z mgr inż. Julią Radwan-Pragłowską (doktorantka na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, laureatka konkursu „Student-Wynalazca”, zdobywczyni specjalnej nagrody w konkursie „Innowacja jest Kobietą”) przybliżyła widzom możliwości rozwoju naukowego na Politechnice Krakowskiej. Uczestnicy mogli również posłuchać o studenckich wspomnieniach zaproszonego gościa. 

Druga sekcja WDO została w całości poświęcona rekrutacji na PK. Pracownicy wszystkich wydziałów uczelni odpowiadali na pytania najczęściej zadawane przez kandydatów na studia. 

Pytania dotyczące szczegółów związanych z procesem rekrutacyjnym zadaliśmy naszemu gościowi – mgr Katarzynie Ścisłowicz z Działu Kształcenia PK. Podczas godzinnej rozmowy „na żywo”, uczestnicy WDO kierowali do gościa także swoje pytania. 

O rekrutacji na uczelnię i własnych wspomnieniach z czasów studenckich na Politechnice Krakowskiej, opowiadał prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK.

Ostatnia z sekcji WDO traktowała o szeroko pojętym życiu studenckim. Mówił o nim prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer.

O życiu studenckim, swoich początkach na PK i zaangażowaniu w organizacjach studenckich rozmawialiśmy z przewodniczącym Parlamentu Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej mgr. inż. Krzysztofem Pszczółką. 

Dla przyszłych studentów Politechniki przygotowaliśmy „wycieczkę” po Osiedlu Akademickim PK. 

Ostatnim gościem wydarzenia była kierownik FutureLab PK mgr Monika Firlej-Balik, która opowiedziała o studenckiej kreatywności i wsparciu, jakie w tym zakresie jej jednostka oferuje żakom z PK.

Wśród materiałów udostępnianych uczestnikom Wirtualnego Dnia Otwartego, pojawiły się także te, przygotowane przez wydziały uczelni. 
 
Odwiedź stronę wydarzenia na Facebooku
(autor: BK)