Zakończyła się rejestracja na kierunek architektura, teraz egzamin wstępny

Cze 19, 2019

18 czerwca zakończyła się rejestracja na na kierunek architektura na Politechnice Krakowskiej. Teraz przed kandydatami rysunkowy egzamin wstępny, który odbędzie się 24 i 25 czerwca w budynku Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie. Najpóźniej w piątek 21 czerwca każdy kandydat pozna szczegóły organizacyjne dot. egzaminu, ogłoszenie jego wyników 2 lipca. O wyniku rekrutacji zadecydują łącznie wyniki egzaminu rysunkowego i matury. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 10 lipca.  

Rejestracja na studia I stopnia na kierunek architektura zakończyła się 18 czerwca, co oznacza, że nie ma już możliwości aplikowania o przyjęcie na studia na rok akademicki 2019/2020 na tym kierunku na PK. Mają ją teraz wyłącznie kandydaci, którzy dokonali rejestracji w wymaganym terminie (10-18 czerwca) i do 19 czerwca wniosą (lub już wnieśli) opłatę rekrutacyjną na „wirtualne konto” (jego numer został przypisywany indywidualnie każdemu kandydatowi w trakcie dokonywania elektronicznej rejestracji).

Dowód opłaty weź na egzamin

Kandydaci, którzy dokonali wpłaty i mają jej potwierdzenie, mogą ze spokojem czekać na pojawienie  się na swoim koncie w systemie rekrutacyjnym stosownego komunikatu. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”.  Termin zaksięgowania opłaty może być różny (może go nieco wydłużyć przypadające w czwartek 20 czerwca święto), ale to nie ma dla kandydata znaczenia. Ważne jest dokonanie opłaty w terminie wyznaczonym w harmonogramie rekrutacji, czyli najpóźniej 19 czerwca. Kandydat oczekujący na komunikat o zaksięgowaniu wpłaty nie wysyła nigdzie  potwierdzenia przelewu (ani pocztą elektroniczną ani zwykłą), musi natomiast  pamiętać, żeby wziąć ze sobą dowód opłaty za egzamin wstępny i okazać go (razem z dowodem tożsamości) przed wejściem na salę egzaminacyjną.

Zdjęcie jak do dowodu osobistego

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury zwraca też uwagę, że zdjęcie, załączone przez kandydata w trakcie rejestracji, musi być zgodne z wymogami obowiązującymi do dowodu osobistego. Szczegółowy opis jakie zdjęcie należy załączyć można znaleźć  tutaj

Termin i miejsce egzaminu

Termin egzaminu  wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych na kierunek architektura ze wskazaniem sal egzaminacyjnych będzie podany do wiadomości kandydatów na ich indywidualnych kontach, na stronie internetowej WA PK oraz wywieszony w holu budynku WA PK przy ul. Podchorążych 1, nie później niż na 2 dni przed wyznaczoną datą egzaminu, a więc najpóźniej w piątek 21 czerwca. Z uwagi na remont ulicy Podchorążych, możliwość dojazdu w okolice budynku Wydziału Architektury jest utrudniona. Dlatego prosimy o wcześniejsze zaplanowanie podróży tak, by dotrzeć na egzamin w wyznaczonym czasie tj. pół godziny przed jego rozpoczęciem.

Jak wygląda egzamin

Przed przyjściem na egzamin warto jeszcze raz dokładnie przeczytać dokument  Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych na kierunek architektura. W nim w przystępnej formie przedstawiono najważniejsze zasady, m.in. kiedy przyjść na egzamin, co należy przynieść,  a czego  mieć nie wolno, jak prace będą oceniane. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego na kierunek architektura nastąpi 2 lipca. Kolejne etapy w postępowaniu rekrutacyjnym znaleźć można w zakładce harmonogram rekrutacji.

Rekrutacja na kierunek architektura krajobrazu na Wydziale Architektury PK jeszcze trwa (zobacz harmonogram).