Dyżury WKR - WIEiK

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
Budynek główny WIEiK
e-mail: rekrutacja-wieik@pk.edu.pl
nr tel. (12) 628 26 09

DYŻURY

04.06.2018 - 29.06.2018 - dyżur mailowy


02.07.2018 - 09.07.2018 - dyżur w sali A1
wtorek i czwartek 8:30 - 11:30

10.07.2018 - 27.07.2018 - dyżur w sali A1
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 11:30

Additional information