Pomagamy w studiowaniu

Stypendia

Sprawdź na jakie stypendia możesz liczyć na naszej uczelni. 

Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:

  • stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy studentów/doktorantów studiów stacjonarnych,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych studentów doktorantów,
  • zapomogi

Dodatkowo, studenci pierwszego roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską uzyskali najwyższe wyniki (co najmniej 150 punktów) mogą starać się o specjalne stypendium przyznawane przez rektora w ramach programu „Student Lider pierwszego roku”. Warunkiem otrzymania nagrody jest uzyskanie pełnej rejestracji na drugi semestr danego roku akademickiego.

Na PK uruchomiono także nowy program finansowego wsparcia dla aktywnych studentów-naukowców. Uczelnia stworzyła na jego potrzeby własny fundusz stypendialny. W 2021 r. do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów trafi z niego aż 200 tys. zł. Półroczne stypendia będą przyznawane dwa razy w roku za prestiżowe osiągnięcia.

Uśmiechnięty absolwent w garniturze

Akademiki

To tutaj nawiązuje się przyjaźnie na całe życie, spędza niezapomniane chwile nie tylko na wspólnej nauce : ). Sprawdź jak wygląda życie na akademikach PK, a na pewno nie pożałujesz. Akademiki PK zlokalizowane są w Czyżynach przy ul. Skarżyńskiego oraz przy ul.Bydgoskiej. 10 min. pieszo na wydział mechaniczny. 20 min. na wydziały przy ul. Warszawskiej oraz centrum miasta. 30 min. na wydziały przy ul. Podchorążych. Akademiki PK znane są wśród studentów naszej Uczelni jako miejsce wyjątkowe.

5

Domów Studenckich

1066

Pokoi

2400

Miejsc

205

Miejsc Parkingowych

Kredyty Studenckie

Nowy system kredytów studenckich przewiduje – podobnie jak dotychczas – udzielanie kredytu na okres studiów i rozpoczęcie jego spłaty dwa lata po ukończeniu studiów na dogodnych warunkach przy maksymalnie niskiej wysokości oprocentowania. Wysokość miesięcznej transzy kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. Kredyt studencki wypłacany jest w formie comiesięcznych transz, przekazywanych przez okres do 10 miesięcy w roku akademickim. W miesiącach wakacyjnych kredyt nie jest wypłacany. 

Na wniosek kredytobiorcy kredyt studencki może być umorzony częściowo lub w całości. O częściowe umorzenie kredytu mogą starać się absolwenci studiów wyższych lub doktorskich, którzy ukończyli studia w grupie do 1 % (umorzenie 50 %), w grupie od 1,01 % do 5 % (umorzenie 35 %) lub w grupie od 5,01 % do 10 % (umorzenie 20 %) najlepszych absolwentów w danym roku akademickim.

Kursy i Szkolenia

Na PK stawiamy na rozwój zawodowy i osobisty naszych studentów. W ofercie uczelni znajduje się szeroki wybór szkoleń i kursów doskonalących prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Kandydatów na studia może natomiast zainteresować kurs rysunku odręcznego, prowadzony przez dydaktyków z Wydziału Architektury. Jeśli marzysz o studiowaniu na którymś z naszych artystycznych kierunków – architekturzearchitekturze krajobrazu lub inżynierii wzornictwa przemysłowego, ale nie wiesz czy poradzisz sobie na egzaminie praktycznym, to ten kurs jest właśnie dla ciebie.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony