Dobre warunki do studiowania

Kadra

Siłą Politechniki Krakowskiej są ludzie – przede wszystkim doświadczeni wykładowcy, którzy zajmują się nie tylko przekazywaniem swojej wiedzy studentom, ale także z pasją oddają się działalności naukowej. To ich zaangażowanie sprawia, że mury Politechniki co roku opuszczają setki absolwentów doskonale przygotowanych do wejścia na rynek pracy.

1917

Nauczycieli Akademickich

66

Profesorów

166

Profesorów Uczelni

243

Adiunktów

Zdjęcie Komputerów W Pobliżu Okna

Baza laboratoryjna

Funkcjonujące przy Politechnice Krakowskiej laboratoria zajmują się prowadzeniem prac badawczych pozwalających na rozwój naukowy pracowników uczelni, wspomaganiem procesów dydaktycznych studiów i rozwijaniem zainteresowań naukowych studentów oraz prowadzeniem działalności komercyjnej. Każdy z ośmiu wydziałów Politechniki prowadzi swoje bazy naukowe w ramach instytutów, które pozwalają na prowadzenie zajęć praktycznych ze studentami oraz współpracę z innymi placówkami i instytucjami naukowo-badawczymi. 

Jednak zaplecze naukowe Politechniki Krakowskiej to nie tylko laboratoria. Tworzą je sale dydaktyczne, laboratoryjne i projektowe wraz z wyposażeniem – specjalistyczną aparaturą, nowoczesnym sprzętem komputerowym i audiowizualnym oraz sprzęt i aparatura mobilna niezbędne do badań i zajęć prowadzonych w terenie oraz jednostki pozawydziałowe uczelni: Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, a także obiekty sportowe działające w ramach Centrum Sportu i Rekreacji.

Biblioteka

Biblioteka Politechniki oprócz zapewniania studentom i pracownikom stałego dostępu do najświeższych informacji naukowych o światowym zasięgu, dba także o ochronę zbiorów będących cennym zasobem o znaczeniu naukowym i kulturowym. Najstarsze książki znajdujące się w bibliotece pochodzą z XVII wieku.

296 tys.

Księgozbiór wolumenów

94 tys.

Licencjonowanych zbiorów elektronicznych

77 tys.

Czasopism

84

Kola Naukowe

Rozwój Naukowy

Politechnika Krakowska jest jednym z liderów pod względem tworzenia innowacyjnych wynalazków, które znajdują uznanie i nagrody na całym świecie. Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez naszych studentów. Uczelniane laboratoria zapewniają młodym naukowcom najlepsze warunki do pracy i zapewniają dostęp do najnowszych technologii. Oto kilka najbardziej znanych i niezwykłych wynalazków, które powstały na Politechnice.

Wynalazki z PK

#PKanoe – betonowa łódź

Projekt pn. „PKanoe – łódź z betonu tekstylnego ze spoiwem o obniżonym śladzie węglowym” realizuje grupa studentów z Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej. Projekt, który otrzymał finansowane w ramach pierwszej edycji konkursu na projekty studenckie,  oprócz celów naukowych, ma też w sobie element sportowy – żacy z PK wzięli udział w corocznym wyścigu kajaków w całości wykonanych z betonu pn. „Deutsche Betonkanu-Regatta”. I chociaż drużynie nie udało się awansować do finału zawodów, to zdobyte doświadczenie pozwolą ulepszyć zastosowaną technologię.

Biodegradowalne aerożele chitozanowe

Wynalazkiem, który zyskał duże zainteresowanie zarówno mediów, jak i świata naukowego są biodegradowalne aerożele chitozanowe. Młodzi naukowcy z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej: dr inż. Marek Piątkowski, mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska i mgr inż. Łukasz Janus – opracowali aerożele, które dzięki swoim unikalnym właściwością mogą być wykorzystywane m.in. w transplantologii, jako rusztowania do hodowli nowych tkanek.

HABSat

Studenci z Koła Naukowego Cosmo, które działa na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji PK, zbudowali i wysłali do stratosfery sondę o nazwie HABSat (ang. High Altitude Balloon Satellite) – urządzenie pomiarowe do przeprowadzania eksperymentów na wysokości ok. 30 km nad powierzchnią Ziemi. Misja balonu miała kilka celów. Poza rejestrowaniem informacji bezpośrednio związanych z eksperymentem – np. wykonanie obrazowania Ziemi, stratosfery czy innych charakterystycznych dla przedsięwzięcia danych – niezwykły projekt był okazją do zdobycia doświadczania i wiedzy niezbędnej do realizacji celu, którym jest budowa nanosatelity. Trasę przelotu satelity można było śledzić na stronie internetowej projektu.

#Samodezynfekujące się krzesło

Samodezynfekujące się krzesło, zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusów, w szczególności wirusa SARS-CoV-2 – na taki innowacyjny pomysł wpadła Angelika Kopcińska, studentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Prototyp wynalazku powstał w ramach jej – obronionej na PK – pracy magisterskiej  na kierunku automatyka i robotyka. Krzesło samo się dezynfekuje przy wykorzystaniu światła UV-C. Dezynfekcja inteligentnego krzesła odbywałaby się za każdym razem, gdy użytkownik z niego wstanie, a przypominała nieco mechanizm działania… drukarki. Krzesło może być wykorzystywane szczególnie w miejscach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, przychodnie lekarskie, szkoły, restauracje, tramwaje, pociągi, lotniska i biurowce.

CyberRyba – podwodny robot mobilny

Jest to robot skonstruowany przez studentów automatyki i robotyki Wydziału Mechanicznego: Dominika Wojtasa, Marcina Malca i Marcina Morawskiego. Opiekę nad projektem sprawował doktor Jerzy Zając. CyberRyba jest wyposażona w cyfrowy czujnik temperatury, czujniki IR do wykrywania obiektów, bezprzewodową kamerę i bezprzewodowy układ komunikacji z komputerem. Robot jest sterowany za pomocą specjalnie napisanej aplikacji. Możliwe jest ręczne sterowanie nim, ale robot posiada też funkcję pływania autonomicznego na wypadek utraty kontaktu. Mechaniczna ryba naśladuje sposobem poruszania prawdziwą rybę. CyberRyba może być wykorzystywana do patrolowania akwenów morskich oraz przeprowadzania badań z zakresu ochrony środowiska.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony