Co po studiach?

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe tworzone są na PK w celu kształcenia nowych, niezbędnych na rynku pracy umiejętności osób z wyższym wykształceniem, w systemie uczenia się przez całe życie.

Studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej prowadzą do uzyskania kwalifikacji podyplomowych, czyli do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzonych świadectwem studiów podyplomowych.

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora i odbywa się w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Szkoła jest bezpłatna, zapewnia doktorantowi opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej oraz stypendium doktoranckie. Kształcenie w Szkole Doktorskiej PK odbywa się w jednej z siedmiu dyscyplin naukowych (architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), może być też interdyscyplinarne. Kształcenie trwa 8 semestrów, prowadzone jest na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Zajęcia mogą być prowadzone w j. polskim i angielskim. Rekrutacja do szkoły ma formę konkursu.

Staże, praktyki

Politechnika Krakowska jest uczelnią, która nie zaniedbując wiedzy teoretycznej, stara się rozwinąć u swoich studentów umiejętności praktyczne. Dzięki licznym zajęciom w świetnie wyposażonych laboratoriach i udziałowi w projektach badawczych, jako absolwenci Politechniki opuścicie mury uczelni przygotowani do zmierzenia się z rynkiem pracy.

O tym jak dobrze studia na Politechnice Krakowskiej przygotowują do rozpoczęcia kariery świadczą losy naszych absolwentów. Prawie 91,1%* absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w ciągu roku od ukończenia studiów.

Zarobki naszych absolwentów

Biuro Karier/Praca

Biuro Karier działa od roku 1997 jako jednostka organizacyjna Politechniki Krakowskiej. Pomagamy studentom i absolwentom uczelni w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji, dotyczących rozwoju zawodowego.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej (AIP PK) został powołany do życia uchwałą Senatu Akademickiego PK nr 60 z dnia 27 listopada 2009 roku.

Misją AIP PK jest szerzenie „ducha przedsiębiorczości” i tworzenie dogodnych warunków do kreowania, rozwijania i wdrażania innowacyjnych przedsięwzięć oraz pomoc młodym ludziom z pomysłem na własną działalność gospodarczą poprzez wspieranie nowopowstających firm innowacyjnych w początkowej fazie ich funkcjonowania na rynku.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony