Liczba kandydatów i progi punktowe obowiązujące w latach poprzednich

Poniżej podajemy dane statystyczne dotyczące liczb kandydatów oraz wymaganej liczby punk­tów podczas rekrutacji na rok akademicki 2010/11, 2011/2012, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 oraz 2018/19. Prezentowane zes­ta­wie­nia przedstawiają dane z pierwszego i drugiego etapu rekrutacji.

 

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11

Wskaźnik rekrutacyjny dla Wydziałów: Fizyki, Matematyki i Informatyki, Inżynierii Elektrycznej i Kom­puterowej, Inżynierii Lądowej oraz Inżynierii i Technologii Chemicznej, Inżynierii Śro­do­wi­ska i Mechanicznego ustalony był wg wzoru:

W = P albo 2R

gdzie P oznaczało wynik procentowy uzyskany na poziomie podstawowym, a R - wynik pro­cen­to­wy u­zys­ka­ny na poziomie rozszerzonym z jednego z przedmiotów honorowanych na PK, a maksymalna liczba punktów wynosiła 200.

Wskaźnik dla Wydziału Architektury przybierał postać w zależności od kie­­run­ku, tzn. dla kie­runku architektura i urbanistyka (a później architektura)  wskaźnik ustalony był wg wzoru:

gdzie R1 i R2 oz­na­cza­ły punkty uzyskane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, H, M  oznaczały odpowiednio liczbę równą W = P albo 2R, gdzie P oznaczało wynik procentowy uzys­ka­ny na poziomie podstawowym, a R - wynik procentowy uzyskany na poziomie roz­sze­rzo­nym z języka polskiego (J), historii lub historii sztuki (H) i matematyki (M), a maksymalna licz­ba punktów wynosiła 300.

Dla kierunku architektura krajobrazu (do roku 2016/17) wskaźnik ustalony był wg wzoru:

gdzie R1 i R2 oznaczały punkty uzys­kane z pierwszego i drugiego rysunku, natomiast J, G, M  oznaczały odpowiednio liczbę równą W = P albo 2R, gdzie P oznaczało wynik procentowy uzys­kany na poziomie podstawowym, a R - wynik procentowy uzyskany na poziomie roz­sze­rzo­nym z języka polskiego (J), geografii (G) i matematyki (M), a maksymalna liczba punktów wynosiła 300.

W roku 2017/18 dla kierunku architektura krajobrazu wskaźnik ustalony był wg wzoru: 

gdzie Po oznacza punkty uzyskane w wyniku oceny portfolio, natomiast J, G i M oznaczały odpowiednio liczbę równą W = P albo 2R, gdzie P oznaczało wynik procentowy uzys­kany na poziomie podstawowym, a R - wynik procentowy uzyskany na poziomie rozszerzonym z języka polskiego (J), geografii (G) i matematyki (M), a maksymalna liczba punktów wynosiła 300.

 

Additional information