Biotechnologia przemysłowa

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalność:

  • biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Biotechnolog inżynierem przyszłości

Procesy biotechnologiczne towarzyszą ludzkości od zarania dziejów i są nieodzownym elementem wielu gałęzi przemysłu, m.in. piekarnictwa, winiarstwa, ziołolecznictwa, mleczarstwa. Odkąd człowiek nauczył się świadomie wytwarzać bioprodukty
w oparciu o potencjał drzemiący w organizmach żywych, dla biotechnologii otworzyły się nieograniczone możliwości!
Biotechnologia to dziedzina interdyscyplinarna, ściśle powiązana
z wieloma naukami, m.in. biologią, biochemią, chemią i mikrobiologią, a także genetyką i inżynierią metaboliczną.
Jako wykładowcy, dbamy o wszechstronne wykształcenie naszych Studentów. Absolwenci kierunku Biotechnologia przemysłowa są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z organizacją
i prowadzeniem procesów biotechnologicznych w przemyśle. Ponadto jako wysokiej rangi specjaliści znajdują zatrudnienie w branży spożywczej, rolniczej, medycznej, farmakologicznej oraz w ochronie środowiska. Nasi Studenci są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w nowoczesnych laboratoriach badawczych, posiadają umiejętność współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin. Nabyte w procesie kształcenia kwalifikacje predysponują ich do kierowania zasobami ludzkimi a także prowadzenia działalności gospodarczej.

biotechnologia przemysłowa; próbki; hodowle
probówki

Dlaczego biotechnologia przemysłowa ?

Jest to intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina szerokorozumianego przemysłu. Ukierunkowana jest na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbającą o jakość życia przyszłych pokoleń. Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte na dotychczasowych rozwiązaniach.

Dlaczego biotechnologia przemysłowa

Jest to intensywnie rozwijająca się i nowoczesna dziedzina szerokorozumianego przemysłu. Ukierunkowana jest na tworzenie rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju oraz dbającą o jakość życia przyszłych pokoleń. Biotechnologia przemysłowa wykorzystuje systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opracowane w ten sposób technologie zastępują przestarzałe już rozwiązania oparte na dotychczasowych rozwiązaniach.

50 lat

Tradycji

100%

Satysfakcji

Specjalność studiów

Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe są nieodzownym elementem zdobywania wiedzy praktycznej. Studenci podczas odbywania praktyk mają możliwość poznania struktury organizacyjnej danego zakładu pracy, specyfiki jego działania, wdrażanych (bio)technologii i procedur analitycznych. Dodatkowo w toku studiów Studenci odbywają wizyty studyjne w różnych zakładach przemysłowych i ośrodkach badawczych, z którymi współpracuje Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Wiedza, kompetencje i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują naszych Absolwentów do podjęcia działalności zawodowej w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych (m.in. chemicznym, medycznym, spożywczym, w ochronie środowiska) oraz do prowadzenie własnej działalności gospodarczej.