Geoinformatyka

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Geoinformatyka łączy 3 obszary: kompleksową teledetekcję – informatykę – inżynierię

Na kierunku geoinformatyka kształceni są specjaliści posiadający wiedzę z zakresu technik kompleksowej teledetekcji, tzn. pozyskiwania danych z 3 geosfer, tj. atmosfery, litosfery i hydrosfery. Absolwenci posiadają praktyczne umiejętności przetwarzania danych cyfrowych, komputerowej wizualizacji i analizy geodanych (z zakresu geoinżynierii) i hydrodanych (z zakresu hydroinżynierii) oraz danych z badania atmosfery (atmodanych).
W zakresie kompleksowej teledetekcji, studenci poznają techniki geodezyjne, teledetekcję, fotogrametrię oraz nieinwazyjne techniki hydrogeofizyczne i tomograficzne.

Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwia im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych), do których zaliczyć można m.in. cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, zaawansowane programowanie, zagadnienia bazodanowe, systemy CAD i GIS, technologie internetowe.

Dlaczego geoinformatyka?

Kierunek geoinformatyka jako JEDYNY KIERUNEK STUDIÓW W POLSCE, łączy trzy obszary:

  • kompleksowej teledetekcji,
  • • analizy procesów zachodzących w 3 geosferach, tj. w litosferze (geodane), hydrosferze (hydrodane) i atmosferze (atmodane),
  • wykorzystania technik Data Science w analizie pozyskanych danych.

Absolwent kierunku geoinformatyka zna techniki pomiarowe stosowane w kompleksowej teledetekcji oraz potrafi stosować narzędzia informatyczne do przetwarzania danych cyfrowych, komputerowej wizualizacji i analizy geodanych, hydrodanych i atmodanych. Takie interdyscyplinarne wykształcenie znacząco zwiększa możliwości poszukiwania pracy. Uniwersalny charakter zajęć informatycznych zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności w 4 istotnych obszarach z zakresu informatyki i Data Science, tzn. programowanie, symulacje komputerowe, przetwarzanie i analiza danych, komputerowe techniki wizualizacji danych, co pozwoli na zatrudnienie w firmach z branży IT. Dodatkowa wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy z geodanymi, hydrodanymi i atmodanymi pozwolą na poszukiwanie pracy w wielu firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych oraz w instytucjach badających atmosferę, w których nie znajdą zatrudnienia typowi informatycy.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Studenci kierunku odbywają praktyki w firmach z branży geoinżynieryjnej, hydroinżynieryjnej oraz informatycznej.
Zdobycie podczas studiów II stopnia dodatkowej wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie komputerowego przetwarzania, wizualizacji i analizy cyfrowych danych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, zaawansowanej statystyki komputerowej, zagadnień bazodanowych oraz wiedzy z zakresu sieci komputerowych i narzędzi internetowych, znacząco zwiększa możliwość zatrudnienia w firmach z branży IT. Absolwenci II stopnia kierunku geoinformatyka będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. jako twórcy oprogramowania dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi, w działach informatycznych firm geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych oraz w firmach z branży IT.

Dodatkowe informacje https://wisie.pk.edu.pl/kierunek-studiow/geoinformatyka-3/