Informatyka materiałowa

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Czym jest informatyka materiałowa?

Informatyka materiałowa (ang. Materials Informatics) to nowa dziedzina badań materiałów, wykorzystująca zaawansowane narzędzia informatyczne do analizy danych, zwiększenia możliwości dotychczas stosowanych metod obliczeniowych czy projektowania materiałów.

Dlaczego warto studiować informatykę materiałową?

Czy da się zaprojektować materiał o pożądanych własnościach? Tak! Rosnąca moc obliczeniowa komputerów i coraz bardziej złożone narzędzia informatyczne pozwalają na badanie i przewidywanie własności materiałowych.

Chcąc zaprojektować materiał, musisz poznać specjalistyczne zagadnienia z zakresu technologii nowoczesnych materiałów, repozytoriów danych materiałowych i metod badań materiałów.

Potrzebne Ci będzie także wprowadzenie do metod uczenia maszynowego – będziesz je wykorzystywać do pracy z ogromnymi zbiorami danych. Niezbędna będzie znajomość metod numerycznych i umiejętność implementacji algorytmów w językach C++ i Python.

Ale same umiejętności informatyczne to nie wszystko. Ważna będzie również znajomość podstaw fizyki, chemii i materiałoznawstwa, aby zrozumieć zjawiska zachodzące w materii.

To właśnie połączenie wiedzy o budowie materii z nowoczesnymi technikami informatycznymi będzie wyróżniać absolwentów naszego kierunku. Zdobyta praktyczna wiedza otworzy Ci możliwość pracy w nowoczesnym przemyśle lub jednostkach badawczo-rozwojowych, a umiejętności informatyczne pozwolą podjąć pracę w branży IT jako programista lub analityk danych.

NOWY

KIERUNEK STUDIÓW

37

współpracujące jednostki naukowe z 28 krajów

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i są pierwszym krokiem rozpoczynającym własną ścieżkę kariery zawodowej. Studenckie praktyki obowiązkowe oraz dodatkowe jak również i staże przemysłowe mają na celu podwyższenie kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jest to również doskonała możliwość praktycznego zastosowania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej, weryfikacji swoich celów zawodowych oraz nawiązania kontaktów. Praktyka pozwala również na ocenę własnych mocnych stron i obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Podczas odbywania praktyk Student ma możliwość kształtowania kultury zawodowej oraz właściwych postaw etycznych. Obecny rynek pracy preferuje kandydatów, którzy poza zdobytą na studiach wiedzą posiadają również umiejętności i doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże można realizować zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą, dzięki szerokiej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z licznymi jednostkami naukowymi jak i firmami.