Inżynieria materiałowa

STUDIA I STOPNIA

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czym jest inżynieria materiałowa?

Kierunek inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badania ich własności. Łączy w sobie osiągnięcia fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów i szeregu innych nauk technicznych. Otaczający nas świat jest zbudowany z różnorodnych materiałów. Można śmiało stwierdzić, że Inżynieria Materiałowa jest podstawą kreowania nowoczesnego świata. Czy bez odkryć i dokonań naukowców z obszaru Inżynierii Materiałowej możliwy byłby rozwój przemysłu kosmicznego, lotniczego, motoryzacyjnego, elektronicznego, medycznego oraz w wielu innych branżach? Dzięki odkryciu stopów tytanu, stopów aluminium czy kompozytów człowiek mógł sięgnąć chmur i gwiazd, a bez nadprzewodników i półprzewodników dziś nie mielibyśmy komputerów, tabletów czy wszechobecnych smartfonów.  Inżynieria materiałowa towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia. Ze względu na dokonujący się nieustannie postęp i innowacje w dziedzinie materiałów ma ona wpływ na rozwój wszystkich gałęzi przemysłu, dlatego jest jednym z kierunków przyszłości.

Dlaczego warto studiować inżynierię materiałową?

Postęp cywilizacji związany jest nierozerwalnie z rozwojem materiałów oraz stawianiem przed nimi coraz bardziej wyrafinowanych wymagań. Trudno sobie wyobrazić rozwój techniczny bez zastosowania nowoczesnych materiałów.  Misją dyscypliny Inżynieria Materiałowa jest poszukiwanie nowych materiałów o szczególnych właściwościach, poprawianie właściwości już istniejących materiałów, rozwijanie technologii ich wytwarzania oraz przetwarzania, a niejednokrotnie rozwiązywanie problemów technologicznych i materiałowych we współpracy z przemysłem. Studiując Inżynierię Materiałową dowiesz się jakimi materiałami dysponuje człowiek, jak się je wytwarza oraz kształtuje ich właściwości, a także gdzie można je zastosować. Jest to wiedza niezbędna w każdym rodzaju przemysłu, gdzie materiał stanowi podstawę produkcji. Na każdym etapie pracy z materiałem konieczna jest znajomość właściwości materiału, sposobów jego przetwarzania, a problemy o podłożu materiałowym są stałym elementem procesu produkcyjnego. Dlatego inżynierowie o wykształceniu materiałowym są niezbędni i stanowią podstawę zespołów inżynierskich odpowiedzialnych za procesy produkcyjne. Jeśli nie boisz się wyzwań oraz jesteś osobą kreatywną, z pasją i wyobraźnią to studia na kierunku Inżynieria Materiałowa mogą być początkiem Twojej przygody zawodowej, w której będziesz łączyć prestiż z ciągłym samorozwojem.

43

firmy współpracujące w ramach umów z przemysłem

37

współpracujące jednostki naukowe z 28 krajów

Specjalności na kierunku

Materiały konstrukcyjne i kompozyty (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Inżynieria spajania materiałów (studia niestacjonarne)

Technologie druku 3D (studia stacjonarne)

Materiały i technologie przyjazne środowisku (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Przejdź do rodzaju stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Przejdź do strony warunków mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Przejdź do strony Kultury

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Przejdź do strony sportu

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Przejdź do strony nauki

Praktyki i praca

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i są pierwszym krokiem rozpoczynającym własną ścieżkę kariery zawodowej. Studenckie praktyki obowiązkowe oraz dodatkowe jak również i staże przemysłowe mają na celu podwyższenie kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jest to również doskonała możliwość praktycznego zastosowania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej, weryfikacji swoich celów zawodowych oraz nawiązania kontaktów. Praktyka pozwala również na ocenę własnych mocnych stron i obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Podczas odbywania praktyk Student ma możliwość kształtowania kultury zawodowej oraz właściwych postaw etycznych. Obecny rynek pracy preferuje kandydatów, którzy poza zdobytą na studiach wiedzą posiadają również umiejętności i doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże można realizować zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą, dzięki szerokiej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z licznymi jednostkami naukowymi jak i firmami.