Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2023/24 wynosi:

150 zł

na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego

85 zł

na pozostałych kierunkach

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji