Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2024/25 wynosiła:

150 zł


na kierunkach: architektura oraz inżynieria wzornictwa przemysłowego

85 zł


na pozostałych kierunkach

22 zł


Opłata za wydanie legitymacji

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji podlega zwrotowi jeśli:

  1. Omyłkowo zostanie wniesiona wielokrotnie.
  2. Kandydat nie zda matury.
  3. Kandydat nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia II stopnia z powodu wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
  4. Nieuruchomienia kierunku lub specjalności.

Opłatę za przeprowadzenie rekrutacji zwraca się na pisemny wniosek kandydata. Wnioski można składać w siedzibie właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej do:
11 października 2024 r. – w przypadku rekrutacji na semestr zimowy,
10 marca 2025 r. – w przypadku rekrutacji na semestr letni.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony