Opłaty

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia I i II stopnia rozpoczynające się na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23 wynosi:

150 zł

na kierunkach: architektura, architektura krajobrazu i inżynieria wzornictwa przemysłowego*

85 zł

na pozostałych kierunkach

22 zł

Opłata za wydanie legitymacji

*w przypadku kandydatów rekrutujących się na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Politechnice Krakowskiej – 150 zł, w przypadku kandydatów rekrutujących się na podstawie egzaminu wstępnego zdawanego na Akademii Sztuk Pięknych – 85 zł.
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, w ramach wniesionej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na jeden kierunek, ma możliwość wskazania, oprócz specjalności podstawowej, specjalności alternatywnej prowadzonej na tym samym kierunku i wydziale.