Progi punktowe

Progi punktowe z poprzednich lat

UWAGA!

W rekrutacji na rok akademicki 2022/23 zmienia się sposób obliczania wskaźnika rekrutacyjnego dla wszystkich kierunków z wyjątkiem architektury, architektury krajobrazu oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego.  Aktualny sposób obliczania wskaźnika rekrutacyjnego znajduje się tutaj.

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13

2011/12

2010/11