Architektura krajobrazu

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Studia techniczne – zostań architektem krajobrazu

Architektura krajobrazu na Politechnice Krakowskiej to jedyny w Polsce kierunek prowadzony na Wydziale Architektury, stąd jego unikatowy techniczno-artystyczno-przyrodniczy charakter. Te nowoczesne interdyscyplinarne studia, pozwalają zdobyć umiejętności projektowe pozwalające reagować i odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. To wyzwania związane z rozwojem urbanizacji, koniecznością poprawy stanu środowiska i jakości życia. Połączenie wiedzy o naturze, umiejętności technicznych i artystycznych pozwala naszym absolwentom projektować pięknie i mądrze, ze świadomością uwarunkowań środowiskowych i społecznych. Dzięki temu, że kierunek realizowany jest na politechnice nasi absolwenci dobrze odnajdują się w inżynierskich zespołach projektowych.
Uczymy całościowego projektowania krajobrazu w różnych skalach, od ogrodu po park. Pracujemy w małych grupach łączących atuty pracowni artystycznych i zespołów inżynieryjnych. Nasza kadra, to wysokiej klasy specjaliści, naukowcy i praktycy.
Jako jedyni w Polsce kształcimy w oparciu o standardy europejskie. Świadczy o tym akredytacja International Federation of Landscape Architects IFLA Europe. Nieprzerwanie od 2010 cieszymy się uznaniem tej międzynarodowej organizacji wyrażanym akredytacją programu studiów, co otwiera drzwi do kontynuowania edukacji i pracy na całym świecie.

Dziewczynka patrząca na frunące kaczki. Projekt "Park Deszczowy" studentki Marty Szar
Dlaczego Architektura krajobrazu

To interdyscyplinarne studia pozwalające zdobyć wiedzę i umiejętności techniczne, artystyczne i przyrodnicze. Współczesne projektowanie przestrzeni wymaga bowiem nowego podejścia. Zmiany klimatyczne, konieczność redukcji CO2, wzmacnianie odporności krajobrazów powodują, że względy środowiskowe odgrywają w projektowaniu równie ważną rolę, jak estetyka i zagadnienia społeczne. Rośnie zapotrzebowanie na inżynierów tworzących przestrzenie piękne i jednocześnie opracowane ze świadomością praw przyrody i potrzeb społecznych. Uczymy projektowania w zgodzie z naturą, zarówno pod względem jej zrozumienia jak i wykorzystania w projektowaniu. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające przekazać i zobrazować własne idee i pomysły na najwyższym poziomie. Świadczą o tym liczne nagrody w krajowych i międzynarodowych konkursach. Absolwenci naszego kierunku przygotowani są do: projektowania krajobrazu w duchu zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem małej retencji, wysp ciepła i innych czynników wpływających na zmiany klimatu i mikroklimatu. Są przygotowani do przeprowadzenia niezbędnych prac związanych z projektowaniem, takich jak inwentaryzacja i ocena szaty roślinnej, analizy i studia kontekstu krajobrazowego. Ich wiedza i umiejętności pozwalają na wykonywanie pracy projektanta, naukowca jak również dobrze przygotowanego praktycznie urzędnika, nauczyciela czy samorządowca.

pierwszy w Polsce kierunek akredytowany przez IFLA Europe

nagród i wyróżnień dla prac dyplomowych

Praktyki i praca

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do współpracy w środowisku inżynierów, wiedza i umiejętności techniczne oraz świadomość przyrodnicza, czynią z nich zarówno cennych pracowników mulidyscyplinarnych zespołów projektowych, jak i  samodzielnych projektantów. Posiadają zarówno umiejętności techniczne i graficzne, które otwierają szerokie możliwości pracy, jak i kompetencje społeczne czyniące z nich dobrych pracowników administracji i samorządów. W trakcie praktyk zawodowych nabywają doświadczenia w zakresie przygotowywania projektu, jego koordynacji i nadzoru. Współpraca naszego kierunku z firmami, instytucjami  oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy stwarza szanse pogłębienia wiedzy i poznania środowiska zawodowego już na studiach. Dzięki temu absolwent ma szansę rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w trakcie praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w stałą współpracę. Nasi absolwenci wyróżniają się na rynku pracy wiedzą i umiejętnościami, z powodzeniem pracują za granicą, gdzie akredytacja IFLA Europe stanowi gwarancję dobrego wykształcenia i otwiera drzwi do międzynarodowych stowarzyszeń branżowych.

  • Minikurs na platformie Delta pt. Jak przygotować portfolio
  • Portfolio należy wgrać do systemu elektronicznej rejestracji (zakładka Dane kandydata –> załączone dokumenty).
  • Więcej informacji o kierunku znajdziesz tutaj 
  • Link do FB

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego