Informatyka stosowana

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2022 r.

Specjalności:

brak specjalności

Studia techniczne – zostań inżynierem

Informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji oraz technologią budowy systemów przetwarzających informacje. Komputery i techniki informatyczne stały się wszechobecne w naszym życiu: sterują elektrowniami, samolotami, pralkami i zabawkami; umożliwiają działanie banków, telefonii komórkowej i nawigacji satelitarnej; pozwalają na projektowanie i wirtualne testowanie samochodów, a generowane komputerowo obrazy stają się łudząco podobne do zdjęć rzeczywistych obiektów. Bez komputerów i odpowiedniej technologii nie mielibyśmy też dzisiaj Internetu. 

Wszystkie te systemy wymagają – poza zaprojektowaniem i wykonaniem – bieżącej obsługi, konserwacji, rozbudowy i unowocześnienia. Informatyk odpowiedzialny za sterowanie linią produkcyjną powinien rozumieć, jakie procesy technologiczne na niej zachodzą. Jeśli programuje system energetyczny powinien znać jego funkcjonowanie i sposoby reakcji na nieprzewidziane sytuacje. Jeśli odpowiada za system informatyczny banku, to powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu bankowości.

Dlaczego Informatyka stosowana

Studia służą zdobywaniu wiedzy oraz umiejętności pozwalających rozwiązywać przedstawione powyżej problemy. Program studiów obejmuje pełen wachlarz zagadnień ściśle informatycznych, jak: algorytmy i techniki oraz języki programowania, systemy operacyjne, sieci komputerowe, aplikacje internetowe, systemy mobilne, bazy danych, grafika komputerowa, projektowanie oraz administracja systemów komputerowych, metody obliczeniowe, statystyczne i elementy matematyki dyskretnej oraz sztucznej inteligencji. 
Ta szeroka wiedza informatyczna jest uzupełniona o podstawy wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej, mechaniki, budowy maszyn, inżynierii produkcji, zarządzania, modelowania oraz techniki pomiarowej. Dzięki wprowadzeniu większości z tych zagadnień w formie przedmiotów wybieralnych studenci mają możliwość kształtowania swojego wykształcenia zgodnie z zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Dzięki bogatej ofercie przedmiotów wybieralnych na studiach z zakresu informatyki stosowanej mogliśmy zrezygnować z specjalności.

Wskaźnik rekrutacyjny

Podstawą do przyjęcia na kierunek informatyka stosowana są wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, wynik matury międzynarodowej (International Baccalaureate), albo wyniki egzaminu maturalnego lub jego odpowiednika uzyskane  w systemie edukacji poza granicami Polski.
Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = W1 + W2

gdzie:
W1 to wskaźnik liczony dla matematyki zgodnie z wzorem W1=P albo W1=2R,
PR oznaczają liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego odpowiednio na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
W2 to wskaźnik liczony dla jednego z przedmiotów charakterystycznych dla danego kierunku (czyli z fizyki albo fizyki i astronomii albo informatyki), zgodnie z wzorem W2=2R
R oznacza liczbę punktów odpowiadającą wynikowi procentowemu uzyskanemu z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z matematyki albo z przedmiotu charakterystycznego może ubiegać się o przyjęcie na pierwszy rok studiów, otrzymując 0 punktów z ww. przedmiotów.

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

O słuszności koncepcji kształcenia na kierunku informatyka stosowana świadczy fakt, że nasi absolwenci pracują w największych firmach informatycznych i korporacjach, nie tylko w Polsce, ale niemal na wszystkich kontynentach. Odnoszą także sukcesy w ramach własnych firm. Możesz zostać jednym z nich. Warto spróbować!