Informatyka

Studia stacjonarne 3,5-letnie
Studia niestacjonarne 4-letnie

Dołącz do informatyków

Studia na kierunku Informatyka przygotowują absolwentów do pracy w szeroko pojętej branży IT. Dzieje się tak za sprawą dopasowania standardów nauczania do oczekiwań rynku pracy. Kształcenie umiejętności własnego rozwoju zapewnia studentom otwartość na nowe technologie informatyczne. Ukończenie studiów pierwszego stopnia (studia inżynierskie bez podziału na specjalności) daje podstawy do pracy w każdej gałęzi informatyki. Studia drugiego stopnia na jednej z pięciu specjalności umożliwiają rozwój ukierunkowanych zainteresowań, zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz udział w badaniach naukowych z zakresu danej specjalności. Zróżnicowane programy nauczania zapewniają elastyczność, dostosowanie kształcenia do zmieniających się warunków i rozwoju technologicznego w informatyce.

Dlaczego Informatyka

Wyobraź sobie, że nagle (nieważne, z jakiego powodu) przestały działać serwery … wszystkie …na całym świecie … Wiem, że to trudne, prawie niewyobrażalne – NIC dookoła nie działa: nie możesz się dowiedzieć na fejsie,  co się stało, Twój wyszukany smartfon nie pozwala już na kontakt z całym światem, radio i TV (o ile w ogóle działają) nawołują do zachowania spokoju … Czy chcesz być wśród tych, którzy załamią ręce i stwierdza, że to koniec? A może wolisz dołączyć do tych, którzy wiedzą, jak naprawdę funkcjonuje otaczający Cię świat? Co ‘siedzi w środku’ pudełka zwanego telefonem/komputerem/serwerem? Jak funkcjonuje ‘ogólnoświatowa pajęczyna WWW’? Jak są przetwarzane gigantyczne ilości informacji produkowane w każdej sekundzie na całym świecie? Jak obronić się przed ‘złym’, który chce zniszczyć Twoje dane? Jeżeli chcesz dołączyć do kreatorów rzeczywistości dzisiaj i jutro – przyjdź do nas  i studiuj Informatykę!

Stopnie studiów

Specjalności

Wskaźnik rekrutacji

Podstawą do przyjęcia na kierunek Informatyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Laureaci i finaliści stopnia centralnego wybranych olimpiad otrzymują w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia.
Laureaci konkursów mogą uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne (szczegóły informacji w informatorze).

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 została zakończona

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki zawodowe są szansą na zapoznanie się z realiami pracy w firmie informatycznej i doskonałą okazją do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Dzięki współpracy naszej uczelni i wydziału z firmami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w umowę o pracę. Efekty kształcenia dla kierunku „Informatyka” dają ponadto absolwentom podstawy pozwalające na rozwinięcie własnej działalności gospodarczej, dla której pomocną dłoń oferuje między innymi Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

ul. Warszawska 24 , 31-155 Kraków
Budynek Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
Instytut Informatyki, I p., pok. 135/136
tel. 12 628 31 48
e-mail: rwf@pk.edu.pl