Inżynieria Materiałowa

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czas trwania:

3,5-letnie

Rozpoczęcie:

semestr zimowy – 1 października 2024 r.

Specjalności:

Czym jest Inżynieria Materiałowa?

Kierunek Inżynieria Materiałowa jest interdyscyplinarną nauką zajmującą się budową materiałów, metodami kształtowania i badania ich własności. Łączy w sobie osiągnięcia fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów i szeregu innych nauk technicznych. Otaczający nas świat jest zbudowany z różnorodnych materiałów. Można śmiało stwierdzić, że Inżynieria Materiałowa jest podstawą kreowania nowoczesnego świata. Czy bez odkryć i dokonań naukowców z obszaru Inżynierii Materiałowej możliwy byłby rozwój przemysłu kosmicznego, lotniczego, motoryzacyjnego, elektronicznego, medycznego oraz w wielu innych branżach? Dzięki odkryciu stopów tytanu, stopów aluminium czy kompozytów człowiek mógł sięgnąć chmur i gwiazd, a bez nadprzewodników i półprzewodników dziś nie mielibyśmy komputerów, tabletów czy wszechobecnych smartfonów.  Inżynieria materiałowa towarzyszy nam w każdej dziedzinie życia. Ze względu na dokonujący się nieustannie postęp i innowacje w dziedzinie materiałów ma ona wpływ na rozwój wszystkich gałęzi przemysłu, dlatego jest jednym z kierunków przyszłości.

Dlaczego warto studiować Inżynierię Materiałową?

Postęp cywilizacji związany jest nierozerwalnie z rozwojem materiałów oraz stawianiem przed nimi coraz bardziej wyrafinowanych wymagań. Trudno sobie wyobrazić rozwój techniczny bez zastosowania nowoczesnych materiałów.  Misją dyscypliny Inżynieria Materiałowa jest poszukiwanie nowych materiałów o szczególnych właściwościach, poprawianie właściwości już istniejących materiałów, rozwijanie technologii ich wytwarzania oraz przetwarzania, a niejednokrotnie rozwiązywanie problemów technologicznych i materiałowych we współpracy z przemysłem. Studiując Inżynierię Materiałową dowiesz się jakimi materiałami dysponuje człowiek, jak się je wytwarza oraz kształtuje ich właściwości, a także gdzie można je zastosować. Jest to wiedza niezbędna w każdym rodzaju przemysłu, gdzie materiał stanowi podstawę produkcji. Na każdym etapie pracy z materiałem konieczna jest znajomość właściwości materiału, sposobów jego przetwarzania, a problemy o podłożu materiałowym są stałym elementem procesu produkcyjnego. Dlatego inżynierowie o wykształceniu materiałowym są niezbędni i stanowią podstawę zespołów inżynierskich odpowiedzialnych za procesy produkcyjne. Jeśli nie boisz się wyzwań oraz jesteś osobą kreatywną, z pasją i wyobraźnią to studia na kierunku Inżynieria Materiałowa mogą być początkiem Twojej przygody zawodowej, w której będziesz łączyć prestiż z ciągłym samorozwojem.

Zapraszamy! Dołącz do Nas!

firmy współpracujące w ramach umów z przemysłem

współpracujące jednostki naukowe z 28 krajów

Specjalności na kierunku

Materiały konstrukcyjne i kompozyty (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Materiały Konstrukcyjne i Kompozyty jest specjalnością uniwersalną. Kładziemy nacisk na to, aby absolwent posiadał wiedzę na temat materiałów stosowanych na szeroko rozumiane konstrukcje, począwszy od prostych konstrukcji maszynowych po tak zaawansowane jak lotnicze. Program studiów zapewnia zaznajomienie się z podstawowymi czterema grupami materiałów takimi jak stopy metali, tworzywa sztuczne, ceramika, kompozyty; sposobami wytwarzania oraz kształtowania ich własności, metodami badawczymi i zastosowaniem. Zapewniamy studentom dostęp do nowoczesnej bazy laboratoryjnej. Studenci poznają podstawowe i aktualne techniki badań materiałów, sposoby określania właściwości materiału i właściwą interpretację wyników badań. Wykwalifikowana kadra naukowa zapewni dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu Inżynierii Materiałowej a prowadzone prace inżynierskie i magisterskie są realizowane we współpracy z przemysłem jak również z innymi wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granica. Szeroki zakres kształcenia pozwala przyszłym absolwentom na podjęcie pracy w obszarach przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego, przemysłu ciężkiego, laboratoriach przemysłowych, laboratoriach badawczo – rozwojowych. Na naszych studiach dowiesz się czym są geopolimery, materiały inteligentne, stopy metali, polimery czy ceramika oraz jak je wykorzystać w technice!

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.
Inżynieria spajania materiałów (studia niestacjonarne)

Specjalność Inżynieria Spajania Materiałów na kierunku Inżynieria Materiałowa skierowana jest do osób, które w przyszłości chciałyby zajmować się nadzorem lub kierowaniem  pracami spawalniczymi i pracownikami konstrukcyjno-technologicznymi, oraz kontrolą jakości wyrobów spajanych.

W czasie studiów, w ramach zajęć laboratoryjnych, studenci zapoznają się z urządzeniami do spawania łukowego ręcznego, półautomatycznego, zmechanizowanego, nanoszenia powłok metodami „na gorąco” i „na zimno”, zgrzewania oporowego oraz ze stanowiskiem do szkolenia z procesów spawania w wirtualnej rzeczywistości. Do zajęć dydaktycznych wykorzystywane jest także stanowisko zrobotyzowanego spawania łukowego, które pozwala na zwiększenie kompetencji studentów w zakresie programowania, zgodnego z ideą cyfrowej rewolucji przemysłowej, czyli przemysłu 4.0.

Absolwenci posiadają szeroką wiedzę na temat materiałów (i ich łączenia) stosowanych np. do wytwarzania wszelkiego typu konstrukcji stalowych, urządzeń ciśnieniowych, pojazdów samochodowych i szynowych oraz urządzeń wykorzystywanych w przemyśle energetycznym, czy petrochemicznym.

Po ukończeniu studiów, absolwenci otrzymują dyplom magistra inżyniera w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa – specjalność Inżynieria Spajania Materiałów. Dyplom taki pozwala ubiegać się o uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zgodnie z normą EN ISO 14731 – „wstawić link do Międzynarodowy / Europejski Inżynier Spawalnik IWE – studia podyplomowe (pk.edu.pl)

Technologie druku 3D (studia stacjonarne)

Odpowiedzią na współczesne zapotrzebowanie dotyczące nowoczesnych technik i technologii wytwarzania oraz innowacyjnych materiałów jest specjalność Technologie druku 3D. Studenci tej specjalności mogą zapoznać się z metodami stosowanymi w technologiach przyrostowych, od popularnych drukarek FDM przez SLA do zaawansowanych metod wytwarzania takich jak SLS czy SLM, dzięki temu potrafią przygotować procesy technologiczne i przetwórcze dotyczące materiałów oraz badań w zakresie technik addytywnych, z uwzględnieniem ekonomicznych i materiałowych wymagań. Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie metod przygotowania projektów i modeli do druku, zasad projektowania związanego z wytwarzaniem metodami przyrostowymi oraz budowy drukarek 3D i doboru materiałów.

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.
Materiały i technologie przyjazne środowisku (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Kształcimy specjalistów zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i przetwarzaniem nowoczesnych materiałów a także ich zastosowaniem, z uwzględnieniem założeń polityki zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Skupiamy się na materiałach inżynierskich pozyskiwanych z surowców odnawialnych i materiałach biodegradowalnych oraz na biokompozytach konstrukcyjnych. Kształcimy w zakresie materiałów przyjaznych środowisku, wykorzystywanych w rozwijających się branżach przemysłu a także w zakresie technicznego wykorzystania różnorodnych nowych materiałów. Zajmujemy się recyklingiem tworzyw sztucznych i innych materiałów, analizujemy możliwości uszlachetniania recyklatów. Jednym z obszarów kształcenia są także rozwiązania dotyczące możliwości zagospodarowania surowców poprocesowych z procesów termicznych oraz innych odpadów służących do wytwarzania między innymi geopolimerów i zeolitów.

Szczegółowy program studiów można znaleźć w aplikacji Syllabus.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Praktyki studenckie stanowią integralną część programu nauczania i są pierwszym krokiem rozpoczynającym własną ścieżkę kariery zawodowej. Studenckie praktyki obowiązkowe oraz dodatkowe jak również i staże przemysłowe mają na celu podwyższenie kompetencji w obszarze wiedzy i umiejętności związanych z kierunkiem nauczania na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jest to również doskonała możliwość praktycznego zastosowania zdobytej na studiach wiedzy teoretycznej, weryfikacji swoich celów zawodowych oraz nawiązania kontaktów. Praktyka pozwala również na ocenę własnych mocnych stron i obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Podczas odbywania praktyk Student ma możliwość kształtowania kultury zawodowej oraz właściwych postaw etycznych. Obecny rynek pracy preferuje kandydatów, którzy poza zdobytą na studiach wiedzą posiadają również umiejętności i doświadczenie zawodowe. Praktyki i staże można realizować zarówno na terenie całego kraju, jak i za granicą, dzięki szerokiej współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki z licznymi jednostkami naukowymi jak i firmami.