Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Kierunek podlega dodatkowym zasadom rekrutacji

Studia stacjonarne
Studia techniczne – zostań inżynierem

Kierunek Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego obejmuje dwa obszary kształcenia: nauki techniczne i sztukę w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest prowadzony przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą kompetencje nauk technicznych (pracownicy Politechniki Krakowskiej) oraz w zakresie sztuki (pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). Studia przygotowują do wykonywania zawodu inżynieria projektanta w zakresie specjalności Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego.

Dlaczego Inżynieria wzornictwa przemysłowego

Studenci kierunku IWP mają możliwość kontaktu ze specjalistami zarówno z zakresu inżynierii mechanicznej, jak również wzornictwa przemysłowego. W zakresie przedmiotów kierunkowych położono nacisk na równowagę między przedmiotami z obszaru nauk technicznych i sztuk plastycznych. W programie studiów przedmioty dla obu tych obszarów występują w podobnej liczbie godzin. Absolwent będzie miął wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na zaprojektowane produktu zgodnie z daną specyfiką techniczną oraz wymaganiami dotyczącymi ergonomii i estetyki. Ponadto program studiów stawia na pracę w multidyscyplinarnych zespołach projektowych. Absolwenci IWP kontynuują studia mgr II stopnia między innymi na ASP w Krakowie oraz na Politechnice w Eindhowen i Mediolanie.

Specjalności

Absolwentów rocznie

Wskaźnik rekrutacji

Zakres wymagań i sposób przeprowadzenia egzaminu wstępnego z uzdolnień artystycznych

Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów na kierunek Inżynieria wzornictwa przemysłowego (Wydział Mechaniczny), którzy zdawali egzamin maturalny („nową maturę”) ustala się według wzoru:

W = E + P
albo 
W = E + 2R

gdzie: E oznacza liczbę punktów uzyskanych w pierwszym etapie kwalifikacji, i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

Matematyka

Fizyka

Fizyka i astronomia

Informatyka

Rekrutacja na rok 2019/20 została zakończona

Specjalności studiów

Projektowanie produktu
(studia I stopnia)

Program dwustopniowych studiów pozwala uzyskać kompetencje w następujących obszarach: projektowanie dostosowane do potrzeb rynkowych, umiejętność pracy w zespole projektowym, zarządzanie procesem wprowadzenia i rozwoju nowego produktu. Istotnym elementem nauczania jest przekazanie umiejętności analizy użytkowej produktu ze szczególnym uwzględnieniem cech ergonomicznych, konstrukcyjno-technologicznych i estetycznych.

Dotychczasowi studenci z sukcesem zrealizowali szereg projektów z wielu dziedzin życia, od smart-watcha poprzez stoiska handlowe po samoloty i samobieżne pojazdy rolnicze. Kilka z nich otrzymało nagrody w prestiżowych konkursach.

Projektowanie środków transportu
(studia I stopnia)

Podobne założenia (analiza potrzeb rynkowych, całościowy projekt, obejmujący ergonomię, technologię i estetykę) przyświecają kształceniu na specjalności Projektowanie środków transportu. Wykwalifikowana kadra przekazuje studentom wiedzę z zakresu budowy, projektowania, technologii, certyfikacji i eksploatacji pojazdów szynowych. Bogaty program ćwiczeń i zadań projektowych pozwala zdobyć umiejętności oraz doświadczenie praktyczne umożliwiające realizację ambitnych i odpowiadających na potrzeby producentów projektów, co przekłada się na sukces na rynku pracy.

Studia to nie tylko kształcenie

Stypendia

Zobacz rodzaje stypendiów

Akademiki

Sprawdź warunki mieszkania

Kultura

Poznaj życie studenckie

Sport

Rozwijaj swoje pasje sportowe

Nauka

Poznaj możliwości rozwoju naukowego

Praktyki i praca

Absolwenci kierunku uzyskują kwalifikację przydatne do pracy w działach projektowych przedsiębiorstw, biurach projektowych, na stanowiskach związanych z ulepszaniem wyrobów, tworzeniem wyrobów innowacyjnych jak również inna działalnością twórczą. Możliwości zatrudnienia obejmują duże przedsiębiorstwa i koncerny branży motoryzacyjnej, mechanicznej, AGD oraz pokrewnych.

Kontakt WKR

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego


al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
Wydział Mechaniczny, Budynek A
tel. 12 628 36 10; 12 628 36 16
e-mail: rwms@pk.edu.pl