Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie

1. Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia – wszystkie kierunki z wyjątkiem kierunków: architekturainżynieria wzornictwa przemysłowego

Forma Studiów:

stacjonarne i
niestacjonarne

Rekrutacja na

semestr zimowy

Rok akademicki

2024/25

Cel rekrutacji
Informacje
1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 3 czerwca 2024 r. od godz. 9.00
do 17 września 2024 r. do godz. 12.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem postępowania kwalifikacyjnego
3.  Postępowania kwalifikacyjne i terminy ogłaszania list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
12 lipca 2024 r. do godz. 13.00
19 lipca 2024 r. do godz. 15.00
25 lipca 2024 r. do godz. 15.00
11 września 2024 r. do godz. 13.00
18 września 2024 r. do godz. 13.00
4.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 15 lipca 2024 r. od godz. 10.00 do 19 lipca do godz. 13.00
od 22 lipca 2024 r. od godz. 10.00 do 24 lipca do godz. 13.00
26 lipca 2024 r. od godziny 10.00 do godz. 13.00
od 12 września 2024 r. od godz. 10.00 do 13 września do godz. 13.00
od 19 września 2024 r. od godz. 10.00 do 20 września do godz. 13.00
5. Ogłoszenie list osób przyjętych na pierwszy rok studiów
każda zakończona kwalifikacja wymaga ogłoszenia list studentów i osób nieprzyjętych na studia; ostatnie lipcowe ogłoszenie list – do 29 lipca 2024 r.
6.  Rozsyłanie decyzji o nieprzyjęciu na studia
od 26 lipca 2024 r.
7.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów w lipcu
do 29 lipca 2024 r. do godz. 12.00
8.  Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych
od 1 do 31 sierpnia 2024 r.
9.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na pierwszy rok studiów
13 września 2024 r.
10.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 16 września 2024 r. do godz. 14.00
11. Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na pierwszy rok studiów
20 września 2024 r.
12. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 23 września 2024 r. . do godz. 14.00

2. Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura

Forma Studiów:

stacjonarne i
niestacjonarne

Rekrutacja na

semestr zimowy

Rok akademicki

2024/25

Cel rekrutacji
Informacje
1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 3 czerwca 2024 r. od godz. 9.00
do 10 czerwca 2024 r. do godz. 12.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak nie później niż 10 czerwca 2024 r.
3.  Egzamin wstępny
12 czerwca 2024 r.
4.  Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego
18 czerwca 2024 r
5.  Ogłoszenie list osób nieprzyjętych z powodu niezdania egzaminu
wstępnego i rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od 19 czerwca 2024 r.
6.  Wgląd w prace egzaminacyjne i protokoły egzaminu wstępnego
(dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć
wglądu w swoje prace)
określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
7.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów
architektura w języku angielskim)
określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
8.  Postępowanie kwalifikacyjne i ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
od 12 do 15 lipca 2024 r.
9.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 16 lipca 2024 r. od godz. 10.00
do 19 lipca 2024 r. do godz. 13.00
10.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności
niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
19 lipca 2024 r.
11. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od 19 lipca 2024 r.
12. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 22 lipca 2024 r. od godz. 10.00
do 23 lipca 2024 r. do godz 13.00
13.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności
niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
23 lipca 2024 r.
14. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od 23 lipca 2024 r.
15.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych
na pierwszy rok studiów
od 23 lipca 2024 r.
16.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 24 lipca 2024 r. od godz. 10.00
do 25 lipca 2024 r. do godz. 13.00
17.  Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia z powodu niedopełnienia czynności
niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów
– osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
25 lipca 2024 r.
18.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
26 lipca 2024 r.
(godziny określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
19. Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na pierwszy rok studiów
26 lipca 2024 r.
20. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od 26 lipca 2024 r.
21. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych
na pierwszy rok studiów
do 29 lipca 2024 r. do godz. 12.00

3. Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu

Forma Studiów:

stacjonarne i
niestacjonarne

Rekrutacja na

semestr zimowy

Rok akademicki

2023/24

Cel rekrutacji
Informacje
1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 6 czerwca 2023 r. od godz. 9.00
do 10 września 2023 r. do godz. 14.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla osób zarejestrowanych do 6 lipca 2023 r.
do 7 lipca 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
3.  Składanie portfolio w wersji elektronicznej
od 12 czerwca do 6 lipca 2023 r.
4.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim)
11 lipca 2023 r., godz. 11.00
5.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio
11 lipca 2023 r.
6.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)
określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
7.  Postępowanie kwalifikacyjne
12 lipca 2023 r.
8.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
12 lipca 2023 r.
9.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu negatywnej oceny portfolio
od 13 lipca 2023 r.
10.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 13 do 18 lipca 2023 r. do godz. 12.00
11.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia
19 lipca 2023 r.
12.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
13.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych
na pierwszy rok studiów w lipcu
do 21 lipca 2023 r. do godz. 14.00
14.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
od 1 do 31 sierpnia 2023 r.
15.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
do 11 września 2023 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
16.  Składanie portfolio drogą elektroniczną
od 1 do 10 września 2023 r. do godz. 14.00
17.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio
13 września 2023 r.
18.  Test kompetencyjny z języka angielskiego (dotyczy kierunku studiów architektura krajobrazu w języku angielskim)
określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
19.  Wgląd do portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie  pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)
określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydziału Architektury
20.  Postępowanie kwalifikacyjne
14 września 2023 r.
21.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
14 września 2023 r.
22.  Wpis na listę studentów
od 15 do 20 września 2023 r. do godz. 12.00.
23.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia
21 września 2023 r.
24. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
25. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów od 15 września 2023 r.
do 22 września 2023 r. do godz. 14.00

3. Harmonogram rekrutacji na stacjonarne studia I stopnia na kierunku inżynieria wzornictwa przemysłowego

Forma Studiów:

stacjonarne

Rekrutacja na

semestr zimowy

Rok akademicki

2024/25

Cel rekrutacji
Informacje
1.  Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 3 czerwca 2024 r. od godz. 9.00
do 10 września 2024 r. do godz. 12.00
2.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla
osób zarejestrowanych do 7 lipca
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji,
jednak nie później niż 8 lipca 2024 r.
3.  Składanie portfolio w wersji elektronicznej
od 12 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
4.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio
10 lipca 2024 r.
5.  Wgląd w portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)
11 lipca 2024 r.
6.  Postępowanie kwalifikacyjne
12 lipca 2024 r.
7.  Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
od 12 lipca 2024 r.
8.  Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 15 lipca 2024 r. od godz. 10.00
do 19 lipca 2024 r. do godz. 13.00
9.  Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia
19 lipca 2024 r. do godz. 15.00
10.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych
na studia
11.  Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób
przyjętych na pierwszy rok studiów w lipcu
do 29 lipca 2024 r. do godz. 12.00
12.  Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
od 1 do 31 sierpnia 2024 r.
13.  Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
do 10 września 2024 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
14.  Składanie portfolio drogą elektroniczną
od 2 września 2024 r.
do 10 września 2024 r. do godz. 13.00
15.  Ogłoszenie wyników oceny portfolio
12 września 2024 r.
16.  Wgląd w portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)
13 września 2024 r. do godz. 13:00
17. Postępowanie kwalifikacyjne
13 września 2024 r. do godz. 15.00
18. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
13 września 2024 r. do godz. 16.00
19. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 16 września 2024 r. od godz. 10.00
do 17 września 2024 r. do godz. 13.00
20. Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia
17 września 2024 r.
21.  Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
22. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 23 września 2024 r. do godz. 14.00
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony