Wymagane kompetencje cyfrowe

  1. Oczekiwane kompetencje cyfrowe kandydatów na studia nie wykraczają poza wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole średniej.
  2. W procesie rekrutacji niezbędna jest umiejętność korzystania z komputera na poziomie podstawowym polegająca w szczególności na obsłudze:

a. komputera i innych urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka i skaner;

b. przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari);

c. oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego);

d. poczty elektronicznej.

  1. Kandydaci na studia muszą posiadać umiejętność sprawnego wyszukiwania i interpretowania informacji zawartych na stronach internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem portalu rekrutacyjnego Politechniki Krakowskiej.
  2. Kandydaci na studia mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych na terenie Uczelni.
  3. Do realizacji kształcenia na każdym kierunku niezbędna jest umiejętność obsługi poczty elektronicznej i znajomość pakietu Microsoft Office 365.
  4. W razie wystąpienia konieczności kształcenia na odległość, wymagany jest:

a. dostęp do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę oraz połączenie z siecią Internet;

b. umiejętność obsługi narzędzi pracy zespołowej.

  1. Kandydaci i studenci mogą oczekiwać od Politechniki Krakowskiej wsparcia technicznego odnośnie ww. wymagań oraz mogą korzystać z kształcenia elektronicznego w zakresie systemów informatycznych działających na Uczelni w postaci poradników i tutoriali dostępnych na platformach dla studentów.
Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony