Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia dla kandydatów posiadających obywatelstwo polskie

1. Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia – wszystkie kierunki z wyjątkiem kierunku architektura

Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Wydział Mechaniczny, Międzywydziałowa oferta dydaktyczna – gospodarka przestrzenna.

Forma Studiów:

stacjonarne i
niestacjonarne

Rozpoczęcie studiów

semestr zimowy

Rok akademicki

2024/25

Cel rekrutacji
Informacje
1. Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 24 czerwca 2024 r. od godz. 9.00
do 13 września 2024 r. do godz. 14.00
2. Przerwa w pracach wydziałowych komisji rekrutacyjnych
od 1 do 31 sierpnia 2024 r.
3. Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji, jednak nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem postępowania kwalifikacyjnego
4. Postępowanie kwalifikacyjne
od 16 do 18 września 2024 r. do godz. 14.00
5. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
18 września 2024 r.
6. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
23 września 2024 r.
(godziny określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
7. Ogłoszenie list:
– studentów
– osób nieprzyjętych na studia
23 września 2024 r.
8. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
9. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 24 września 2024 r. do godz. 14.00
10. Ostateczny termin dokonywania wpisu na listę
studentów (w tym składania dokumentów)
– ogłoszenie list studentów
– ogłoszenie list osób nieprzyjętych na studia
27 września 2024 r. do godz. 11.00
11. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od dnia ogłoszenia listy osób nieprzyjętych na studia
12. Przekazanie do Działu Kształcenia listy
immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 27 września 2024 r. do godz. 12.00

2. Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia na kierunku architektura

Forma Studiów:

Studia stacjonarne

Rozpoczęcie studiów

semestr zimowy

Rok akademicki

2024/25

Cel rekrutacji
Informacje
1. Elektroniczna rejestracja kandydatów
od 3 czerwca 2024 r. od godz. 9.00
do 10 września 2024 r. do godz. 12:00
2. Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia dla osób zarejestrowanych do 7 lipca 2024 r.
niezwłocznie po dokonaniu rejestracji,
jednak nie później niż 8 lipca 2024 r.
3. Składanie portfolio w wersji elektronicznej
od 12 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.
4. Ogłoszenie wyników oceny portfolio
11 lipca 2024 r.
5. Wgląd w portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)
termin określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału
Architektury
6. Postępowanie kwalifikacyjne
12 lipca 2024 r.
7. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
12 lipca 2024 r.
8. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia z powodu negatywnej oceny portfolio
od 15 lipca 2024 r.
9. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 15 lipca 2024 r. od godz. 10.00
do 19 lipca 2024 r. do godz. 13.00
10. Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia
19 lipca 2024 r.
11. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od 19 lipca 2024 r.
12. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów w lipcu
do 23 lipca 2024 r. do godz. 14.00
13. Przerwa w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
od 1 do 31 sierpnia 2024 r.
14. Wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia
do 10 września 2024 r.
(decyduje data dokonania przelewu)
15. Składanie portfolio drogą elektroniczną
od 2 do 16 września 2024 r. do godz. 12.00
16. Ogłoszenie wyników oceny portfolio
18 września 2024 r.
17. Wgląd w portfolio i protokołów oceny portfolio (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w formie pisemnej zgłoszą chęć wglądu w swoje prace)
termin określa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury
18. Postępowanie kwalifikacyjne
od 18 do 20 września 2024 r.
19. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów
20 września 2024 r.
20. Wpis na listę studentów (w tym składanie dokumentów)
od 23 września 2024 r. od godz. 10.00
do 24 września 2024 r. do godz. 12.00
21. Ogłoszenie list studentów i osób nieprzyjętych na studia
24 września 2024 r.
22. Rozsyłanie decyzji o odmowie przyjęcia na studia
od 24 września 2024 r.
23. Przekazanie do Działu Kształcenia listy immatrykulacyjnej osób przyjętych na pierwszy rok studiów
do 25 września 2024 r. do godz. 12.00

Logo Funduszy Europejskich - Wiedza Edukacja Rozwój
Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
Logo Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
Ułatwienia dostępu:

Kontrast

Powiększ tekst

Zwiększ odstępy

Użyj czytelnych czcionek

Powiększ kursor

Podświetlenie linków

Zatrzymaj animacje

Resetuj ustawienia

Ułatwienia dostępu:
Kontrast
Powiększ tekst
Zwiększ odstępy
Użyj czytelnych czcionek
Powiększ kursor
Podświetlenie linków
Zatrzymaj animacje
Resetuj ustawienia
Przewiń do początku strony